Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Bliżyn / Komercyjne / Sprzedaż
Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż wraz z wyposażeniem:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosty Skarżyskiego, położonej przy ulicy Staszica, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, oznaczonej jako zabudowane działki ewidencyjne numer 872/63 oraz 872/64, o łącznym obszarze 3.345 m 2 oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionym gruncie,

- prawa użytkowania wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosty Skarżyskiego, zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 872/45 o obszarze 2.455 m 2 , położonej przy ulicy Staszica numer 16, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionej działce,

- ruchomości, stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych) , w tym:Wartość nieruchomości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);


Wartość ruchomości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto.Oferty należy składać do dnia 11 lipca 2022 roku do godziny 15:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2022 roku o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności przybyłych oferentów.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert oraz jego szczegółowy regulamin dostępne są pod numerem telefonu 22639-45-55, a także na stronie: www.syndycy.com.pl . w zakładce Licytacje.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Dane kontaktowe

Izabela Kulesza
Pani
Data dodania: 2022-06-13
4 400 000 PLN
1 315 PLN / m2

Skontaktuj sie
z ogłoszeniodawcą

Izabela Kulesza
Pani
730 65 47 57
*Podczas rozmowy powiedz, że znalazłeś ofertę na PolishProperty.eu
Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka