Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?


Prawo

2019-11-06

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei łączna lub ułamkowa. Co je różni?

 

Jak powstaje współwłasność?

Współwłasność może powstać na kilka sposobów. W przypadku nieruchomości do najczęstszych można zaliczyć otrzymanie spadku przez kilku spadkobierców lub zawarcie związku małżeńskiego. Oprócz tego, współwłasność nieruchomości powstaje w wyniku otrzymania darowizny (której przedmiotem jest nieruchomość) przez kilku spadkobierców, czynności prawnych takich jak: wspólny zakup nieruchomości, zawarcie umowy spółki cywilnej czy nabycie nieruchomości w ramach tej spółki. Współwłasność powstaje też z mocy prawa wskutek zasiedzenia lub w wyniku orzeczenia sądowego (gdy sąd przyznaje jedną nieruchomość kilku osobom).

 

Współwłasność łączna

Współwłasność może mieć charakter współwłasności łącznej lub ułamkowej. Ten pierwszy rodzaj współwłasności to tzw. współwłasność bezudziałowa. Polega ona na tym, że każdy ze współwłaścicieli dysponuje takim samym prawem do rzeczy i nie ma swojego udziału, tzn. nie jest on oznaczony co do wielkości. Powstanie współwłasności łącznej wynika wprost z przepisów prawa i dotyczy małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 31-46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) i wspólności majątku wspólników spółki cywilnej, tj. spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej (art. 863 Kodeksu cywilnego).

 

Współwłasność ułamkowa

W przypadku współwłasności ułamkowej każdy ze współwłaścicieli ma prawo do rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (co nie jest możliwe w przypadku współwłasności łącznej). Swój udział w nieruchomości współwłaściciel może sprzedać, darować czy obciążyć hipoteką. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. W takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną (art. 207 kc). Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe, ale jest to domniemanie wzruszalne.

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

850 000 PLN

Szczecin-Chojna-Rurka

100000.00 m2

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Mieszkania dla obcokrajowców

Mieszkania socjalne, dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia dla szukających własnych czterech kątów, to w Polsce raczej rzadkość. Okazuje się, że kolejka po tę pomoc ...

Czytaj dalej »