Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

850 000 PLN

Szczecin-Chojna-Rurka

100000.00 m2

Rząd planuje likwidację użytkowania wieczystego


Prawo

2016-06-14

Zgodnie z planami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa prawo współwłasności gruntu już wkrótce zastąpi prawo do użytkowania wieczystego. Jednak nie stanie się tak we wszystkich przypadkach. Nowe regulacje obejmą właścicieli mieszkań znajdujących się w wielolokalowych budynkach. Jakie zmiany planuje Ministerstwo? 

 

Główną korzyścią dla właścicieli nieruchomości, poza tymi wynikającymi z uproszczenia przepisów, będzie większa przewidywalność naliczanych opłat. Wymiar podatku za użytkowanie wieczyste potrafi różnić się kilku, a nawet kilkunastokrotnie, rok do roku. Najczęściej niestety na niekorzyść płatnika. Likwidacja użytkowania wieczystego ma zapobiec takim zjawiskom. Dzięki temu właściciel będzie mógł precyzyjnie, i z dużym wyprzedzeniem, prognozować swoje wydatki. Ministerstwo zaznacza, że planowane zmiany obejmą jedynie nieruchomości wielolokalowe, w których działają wspólnoty mieszkaniowe. To oni znajdują się w najbardziej skomplikowanej sytuacji prawnej.

 

Uproszczenie i ujednolicenie regulacji

Sytuacja, w której lokal własnościowy znajduje się na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym rodzi wiele problemów. Pomimo teoretycznej możliwości dokonania przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności, wielu właścicieli wciąż nie było w stanie pomyślnie zakończyć tego procesu. Główną przeszkodą przy dokonywaniu przekształceń, wskazywaną również w raporcie Ministerstwa, stanowi przepis mówiący o tym, że jeśli choć jeden z właścicieli lokalu znajdujących się w budynku wniesie sprzeciw, to cały proces nie może zostać przeprowadzony. Uzyskanie jednomyślności często może okazać się po prostu niemożliwe. Nowe regulacje mają zapobiegać takim sytuacjom.

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste gwałtownie rosną

Plany likwidacji użytkowania wieczystego to dobra nowina dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Szybki wzrost wartości gruntów – szczególnie położonych w dużych miastach – przekłada się na skokowy wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Możliwość odwołania się i zakwestionowania wysokości opłaty istnieje, jednak nie wszyscy z niej korzystają. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której w ramach jednego budynku istnieją, często znaczne, różnice w wymiarze naliczanych opłat.  Zmiana użytkowania wieczystego w prawo do własności pozwoli na uproszczenie i ujednolicenie wysokości podatku.

 

Jednorazowe lub cykliczne opłaty za zmianę formy własności

Przekształcenie nie będzie darmowe. Każda osoba, która stanie się właścicielem gruntu będzie płacić cyklicznie tyle, ile wynosi koszt użytkowania wieczystego. Choć wydaje się, że taka zmiana nie niesie ze sobą doraźnych oszczędności to zapobiega zmianom cen i pozwala na uniknięcie większych kosztów w przyszłości –  opłata naliczona zostanie na podstawie wysokości podatku i z tytułu użytkowania wieczystego. Właściciel lokalu płaci w dniu wejścia w życie nowej ustawy. Jeśli płatnik wyrazi taką wolę to ustawa przewiduje możliwość zapłaty całości należnych kosztów jednorazowo. W takim wypadku uzyskać będzie można obniżenie kosztów nawet o połowę. O przyznaniu bonifikaty zadecyduje gmina lub Skarb Państwa – w zależności od tego, który podmiot jest właścicielem gruntu. Uproszczenie przepisów i wprowadzenie mechanizmów pozwalających na łatwiejsze nabycie prawa własności gruntu jest krokiem w dobrym kierunku. Niewiadomą pozostaje jednak data wejścia w życie nowych przepisów.

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

199 000 PLN

Kraków

21.00 m2

108 000 PLN

Wrocław

1801.00 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »