Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

690 000 PLN

Powidz

210.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

Znaczne utrudnienia w obrocie ziemią rolną


Prawo

2015-12-10

Wchodząca w życie z początkiem roku ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza nowe regulcje w obrocie ziemią rolną. Eksperci radzą wszystkim, którzy zwlekali z finalizacją transakcji, aby się pośpieszyli i spróbowali zdążyć jeszcze przed końcem roku. Od 1 stycznia 2016 r. cały proces może okazać się dużo trudniejszy.

 

 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma za zadanie przede wszystkim utrudnić cudzoziemcom wykup polskiej ziemi rolnej. W zamyśle ustawodawcy nowe regulacje mają pomagać rolnikom, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwo – znacznie utrudniony zostanie proces sprzedaży. Zwłaszcza jeśli transakcja ma dotyczyć tylko części posiadanej przez rolnika ziemi, a nie całego gospodarstwa. W praktyce jednak nie tylko sprzedający muszą liczyć się z większymi utrudnieniami.

 

Sprzedaż działki może okazać się niemożliwa

Właściciel ziemi rolnej, chcąc sprzedać część swojego gospodarstw,a może od nowego roku napotkać problemy w rozporządzanu swoim mieniem. Wchodząca w życie ustawa wprowdza obowiązek wystąpienia do dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych. A w niektórych przypadkach otrzymanie zgody może okazać się niemożlwe. Zamiar był szczytny: ustawa ma na celu zachęcanie do powiększania gospodarstw, a nie zmniejszania ich powierzchni, ale przepis ten znacznie ogranicza prawo właściciela do rozporządzania swoją własnością.


Kiedy możliwy będzie podział gospodarstwa rolnego

Zgoda na sprzedaż części ziemi należącej do gospodarstwa będzie możliwa w wyszczególnionych w ustawie przypadkach. W art.6 ust. 1 znajdują się regulacje, które określają, kiedy uzyskanie zgody dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych na planowaną sprzedaż jest czystą formalnością. Będzie tak, jeśli po finalizacji sprzedaży właściciel ziemi wciąż będzie w posiadaniu obszaru wystarczającego na dalsze prowadzenie działalności rolniczej. Uzyskanie zgody będzie jeszcze łatwiejsze, gdy zbywana ziemia powiększy gospodarstwo rolne nabywcy – chodzi tu o przypadek w którym kupujący decyduje się powiększyć swoje gospodarstwo o ziemię przylegającą do niego.

 

Zmiany w zasadach dotyczących pierwokupu

Od 1 stycznia 2016 r. lista przypadków, w których skorzystanie z zasady pierwokupu nie będzie możliwe ulegnie wydłużeniu. Zmianią się również niektóre zasady, na jakich można będzie dokonywać wykupu. Według nowych regulacji prawo pierwokupu nieruchomości rolnej (jeśli nie ma uprawnionego do wykupu dzierżawcy lub nie skorzysta on ze swojego prawa) przysługuje rolnikowi indywidualnemu, którego ziemia graniczy z obszarem podlegającym sprzedaży. Gdyby rolników spełniających to kryterium było więcej, pierwszeństwo ma osoba wskazana przez dokonującego sprzedaży.

 

Czy dalsze regulacje naprawdę są potrzebe?

Ustawodawca wychodząc naprzeciwko żądaniom podjęcia działań mających na celu ochronę polskiej ziemi przed prejściem w ręce cudzoziemców oraz przeciwdziałania dalszemu rozdrobnieniu gospodarstw postanowił, że konieczne będzie jeszcze mocniejsze uregulowanie rynku nieruchomości rolnych. Może się okazać, że słuszne założenia najwięcej trudności sprawią drobnym rolnikom, którzy potzebując gotówki postanowią sprzedać część posiadanej przez siebie ziemi. Zaplanowane w ustawie ograniczenia w prawie właściciela do dysponowania swoją własnością mogą – jak miało to już miejsce bardzo często – uderzyć w najbiedniejszych, nie rozwiązując jednocześnie najważniejszych problemów branży.

 

 

 

 

 

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

176 000 PLN

Katowice

41.00 m2

329 000 PLN

Kraków

44.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »