Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

2 000 000 PLN

Parowa

550.00 m2

Sposoby na zniesienie współwłasności nieruchomości


Prawo

2015-01-15

Współwłasność nieruchomości powinna być zawsze stanem przejściowym. Wszystkie zainteresowane strony powinny zgodnie dążyć do jej zniesienia. W przypadku braku porozumienia wśród zainteresowanych decyzje o warunkach i sposobie zniesieniu współwłasności podejmuje Sąd.

 

Najłatwiejszym sposobem likwidacji przejściowego stanu, jakim powinna być współwłasność, nieruchomości jest zawarcie przez strony stosownej umowy. Dla pewności, że jej postanowienia będą wiążące, należy zadbać o to, aby zawarta ona została w formie aktu notarialnego. Czasem jednak, z różnych względów, porozumienie może okazać się niemożliwe. Wówczas, po otrzymaniu stosownego wniosku którejś ze stron, o sposobie zniesienia współwłasności zadecyduje Sąd.


Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Polskie prawo trzy różne sposoby zniesienia współwłasności. O wyborze właściwego decyduje Sąd. Współwłasność może zostać zlikwidowana poprzez: podział nieruchomości w naturze, ustanowienie jednego właściciela lub sprzedaż nieruchomości.


Podział nieruchomości w naturze

Podziałem w naturze nazywany jest również fizycznym podziałem nieruchomości. Po jego wejściu w życie każda ze stron zostaje właścicielem wskazanej części nieruchomości. Metoda ta została przez prawodawcę wskazana jako podstawowy sposób likwidacji współwłasności. Jednak można od niej odstąpić w wypadku, gdyby działanie to pociągało za sobą znaczący spadek wartości nieruchomości lub było sprzeczne z przepisami ustawy. Taka konieczność jest w polskim prawie  przewidywana.

                                      

Fizyczny podział nie zawsze jest możliwy

W niektórych przypadkach podział nieruchomości w naturze nie jest możliwy. Sąd może wówczas zadecydować o ustanowienie jednego właściciela nieruchomości. Wybrany współwłaściciel staje się wtedy jedynym właścicielem nieruchomości. Pozostałe strony otrzymują od niego tzw. spłatę – gotówkę stanowiącą rekompensatę za utratę współwłasności. O wysokości spłaty decyduje Sąd. Czasem jednak niemożliwa jest również i ta forma zniesienia współwłasności. Konieczna jest wtedy sprzedaż nieruchomości. Po niej następuje dopiero podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy strony. Sposób ten stosowany jest najrzadziej – nie jest on korzystny dla żadnej ze stron. Bardzo często nie udaje się sprzedać nieruchomości po jej rynkowej wartości. Wtedy przy podziale uzyskanych pieniędzy każdy z zainteresowanych traci.

 

Warto dojść do porozumienia

Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, i potwierdzone aktem notarialnym, sąd wieczystoksięgowy dokonując stosownych zmian w księdze wieczystej, finalizuje proces zniesienia współwłasności. Strony oszczędzają nie tylko czas, ale również pieniądze. Nie występuje wtedy konieczność zapłaty za postępowanie procesowe. Co najważniejsze jednak nie istnieje również ryzyko konieczności sprzedaży nieruchomości. Osiągnięcie porozumienia powinno być celem każdego ze współwłaścicieli – pozwala ono na zaoszczędzenie często znacznej sumy pieniędzy.

 

 

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

1 900 PLN

Wrocław

50.00 m2

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ustawa o PIT do zmiany. Więcej zapłacą m.in. projektanci budowlani i tłumacze

Od 2018 r. preferencyjne (50 proc.) koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać wyłącznie działalności twórczej związanej ze ściśle określonymi zawodami ...

Czytaj dalej »