Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

450 000 PLN

KŁODAWA

230.00 m2

499 000 PLN

szastarka wieś

290.00 m2

Co daje wpisanie umowy najmu do księgi wieczystej?


Prawo

2014-01-27

Umowa najmu może zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy. Co daje taki wpis i jak się go dokonuje?

 

Wpisy, znajdujące się w księdze wieczystej

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Można w nich znaleźć m.in. informacje o oznaczeniu danej nieruchomości, powierzchni działki, osobie właściciela lub użytkownika wieczystego. Standardowo do księgi wieczystej wpisuje się też informacje o hipotekach, obciążających nieruchomość. Ale nie tylko – warto pamiętać, że w dziale III można też wpisać prawa osobiste i roszczeniowe. Przykłady takich praw zawiera art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wśród nich ustawa wymienia m.in. prawo najmu lub dzierżawy.

 

Po co wpisywać umowę najmu do księgi wieczystej?

Wpisanie najmu nieruchomości do księgi wieczystej w praktyce powoduje zwiększenie ochrony prawnej najemcy. Chodzi tu o sytuację, gdy wynajmujący chce sprzedać nieruchomość obciążoną prawem najmu osobie trzeciej. Nieruchomość staje się własnością nabywcy, a nowy właściciel wstępuje w zawarty wcześniej stosunek najmu. Dla najemcy istotne jest, że – zgodnie z prawem – "nowy wynajmujący" może wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów ustawowych.

 

Sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest właśnie wpisanie umowy najmu do księgi wieczystej, gdyż ujawnione w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu (art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Ponadto, najem ujawniony w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed najmem nieujawnionymi w księdze. Oznaczone w ten sposób prawo najmu korzysta też z rękojmi wiary ksiąg publicznych.

 

Jak dokonać wpisu?

Wpisu praw najmu w księdze wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną. Osobami tymi są: właściciel nieruchomości (czyli wynajmujący) i najemca. W celu dokonania wpisu prawa najmu należy wypełnić "Wniosek o wpis w księdze wieczystej" oraz uiścić opłatę, która jest stała i wynosi 150 zł.

 

Oprócz oznaczenia stron, numeru księgi wieczystej i wskazania żądania wpisu, wniosek taki powinien także zawierać określenie wartości przedmiotowej żądania. W przypadku umowy najmu jest to wartość rocznego czynszu. Co ważne, do wniosku należy dołączyć umowę najmu bądź pisemną zgodę wynajmującego na dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

450 000 PLN

KŁODAWA

230.00 m2

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

875 000 PLN

Mosina

190.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamkowa – co je różni?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »