Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

417 000 PLN

Wójtowa

10430.00 m2

850 000 PLN

Szczecin-Chojna-Rurka

100000.00 m2

Co daje wpisanie umowy najmu do księgi wieczystej?


Prawo

2014-01-27

Umowa najmu może zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy. Co daje taki wpis i jak się go dokonuje?

 

Wpisy, znajdujące się w księdze wieczystej

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Można w nich znaleźć m.in. informacje o oznaczeniu danej nieruchomości, powierzchni działki, osobie właściciela lub użytkownika wieczystego. Standardowo do księgi wieczystej wpisuje się też informacje o hipotekach, obciążających nieruchomość. Ale nie tylko – warto pamiętać, że w dziale III można też wpisać prawa osobiste i roszczeniowe. Przykłady takich praw zawiera art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wśród nich ustawa wymienia m.in. prawo najmu lub dzierżawy.

 

Po co wpisywać umowę najmu do księgi wieczystej?

Wpisanie najmu nieruchomości do księgi wieczystej w praktyce powoduje zwiększenie ochrony prawnej najemcy. Chodzi tu o sytuację, gdy wynajmujący chce sprzedać nieruchomość obciążoną prawem najmu osobie trzeciej. Nieruchomość staje się własnością nabywcy, a nowy właściciel wstępuje w zawarty wcześniej stosunek najmu. Dla najemcy istotne jest, że – zgodnie z prawem – "nowy wynajmujący" może wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów ustawowych.

 

Sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest właśnie wpisanie umowy najmu do księgi wieczystej, gdyż ujawnione w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu (art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Ponadto, najem ujawniony w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed najmem nieujawnionymi w księdze. Oznaczone w ten sposób prawo najmu korzysta też z rękojmi wiary ksiąg publicznych.

 

Jak dokonać wpisu?

Wpisu praw najmu w księdze wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną. Osobami tymi są: właściciel nieruchomości (czyli wynajmujący) i najemca. W celu dokonania wpisu prawa najmu należy wypełnić "Wniosek o wpis w księdze wieczystej" oraz uiścić opłatę, która jest stała i wynosi 150 zł.

 

Oprócz oznaczenia stron, numeru księgi wieczystej i wskazania żądania wpisu, wniosek taki powinien także zawierać określenie wartości przedmiotowej żądania. W przypadku umowy najmu jest to wartość rocznego czynszu. Co ważne, do wniosku należy dołączyć umowę najmu bądź pisemną zgodę wynajmującego na dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

2 500 000 PLN

Bolesławiec

1214.00 m2

4 350 000 PLN

Kraków

725.30 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »