Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

176 000 PLN

Katowice

41.00 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

Współwłasność łączna i ułamkowa – co je różni?


Prawo

2014-01-21

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei łączna lub ułamkowa. Co je różni?

 

Jak powstaje współwłasność?

Współwłasność może powstać na kilka sposobów. W przypadku nieruchomości do najczęstszych można zaliczyć otrzymanie spadku przez kilku spadkobierców lub zawarcie związku małżeńskiego. Oprócz tego, współwłasność nieruchomości powstaje w wyniku otrzymania darowizny (której przedmiotem jest nieruchomość) przez kilku spadkobierców, czynności prawnych takich jak: wspólny zakup nieruchomości, zawarcie umowy spółki cywilnej czy nabycie nieruchomości w ramach tej spółki. Współwłasność powstaje też z mocy prawa wskutek zasiedzenia lub w wyniku orzeczenia sądowego (gdy sąd przyznaje jedną nieruchomość kilku osobom).

 

Współwłasność łączna

Współwłasność może mieć charakter współwłasności łącznej lub ułamkowej. Ten pierwszy rodzaj współwłasności to tzw. współwłasność bezudziałowa. Polega ona na tym, że każdy ze współwłaścicieli dysponuje takim samym prawem do rzeczy i nie ma swojego udziału, tzn. nie jest on oznaczony co do wielkości. Powstanie współwłasności łącznej wynika wprost z przepisów prawa i dotyczy małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 31-46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) i wspólności majątku wspólników spółki cywilnej, tj. spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej (art. 863 Kodeksu cywilnego).

 

Współwłasność ułamkowa

W przypadku współwłasności ułamkowej każdy ze współwłaścicieli ma prawo do rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (co nie jest możliwe w przypadku współwłasności łącznej). Swój udział w nieruchomości współwłaściciel może sprzedać, darować czy obciążyć hipoteką. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. W takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną (art. 207 kc). Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe, ale jest to domniemanie wzruszalne.

 

W praktyce współwłaściciele często zastanawiają się, jak można znieść współwłasność łączną, czyli podzielić spadek lub majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa. O tym, jak to zrobić będzie można przeczytać w kolejnym artykule.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Kto jest właścicielem nieruchomości po zawarciu związku małżeńskiego? – cz. 1

Ślub jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jednakże, oprócz radości małżonków i ich rodzin, wiąże się z nim także mnóstwo formalności. Jedną ...

Czytaj dalej »