Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

690 000 PLN

Powidz

210.00 m2

Kto jest właścicielem nieruchomości po zawarciu związku małżeńskiego? – cz. 2


Prawo

2013-12-19

Czyja jest nieruchomość nabyta razem przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego?

W przypadku nabycia nieruchomości wspólnie, przed zawarciem małżeństwa, każdy z przyszłych współmałżonków będzie jej współwłaścicielem w takiej części, jaka będzie wynikała z aktu notarialnego (np. 1/2).

 

Fakt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy współwłaścicielami nie będzie miał żadnego wpływu – współmałżonkowie w dalszym ciągu pozostaną współwłaścicielami ułamkowej części nieruchomości.

 

Czyja jest nieruchomość nabyta razem przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wszystkie rzeczy zakupione przez małżonków w czasie trwania małżeństwa (bez znaczenia, czy został nabyte wspólnie, czy przez jednego z nich) wchodzą w skład tej wspólności i są ich wspólnym dobrem.

 

Nieruchomość będzie więc współwłasnością małżonków.  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z małżonków otrzymał nieruchomość w spadku lub darowiźnie. W tym przypadku będzie to tylko i wyłącznie jego własność, chyba, że wolą spadkodawcy lub darczyńcy było, aby weszła ona do majątku wspólnego.

 

Czyja jest nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego?

 Z racji tego, że wspólność małżeńska może obejmować tylko nieruchomości nabyte po ślubie, nieruchomość taka będzie w całości własnością tego z małżonków, który kupił ją  przed zawarciem związku małżeńskiego. Nawet gdy później – już w trakcie trwania małżeństwa – z majątku wspólnego byłyby sfinansowane jakiekolwiek trwałe nakłady na tą nieruchomość (np. rozbudowa, przebudowa, modernizacja) w związku z którymi nastąpił wzrost wartości majątku osobistego małżonka będącego właścicielem mieszkania, to z ich tytułu na drugiego współmałżonka nie przechodzi jakakolwiek część prawa własności.

 

Czyja jest nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, ale za środki pochodzące z majątku odrębnego? 

Małżonkowie – w drodze intercyzy – mogą ograniczyć wspólność ustawową i określić, które dobra należą tylko i wyłącznie do jednej ze stron, a które są wspólne.

 

Jeśli w czasie trwania małżeństwa, jeden ze współmałżonków nabędzie nieruchomość ze środków pochodzących tylko ze swojego majątku osobistego, to nieruchomość ta będzie tylko i wyłącznie jego własnością, bo to on był właścicielem tych środków.

 

Sytuacja dotycząca ewentualnych nakładów poniesionych już po nabyciu mieszkania jest analogiczna, jak w przypadku nieruchomości nabytej przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

1 990 000 PLN

powiat olsztyński

812.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Kto jest właścicielem nieruchomości po zawarciu związku małżeńskiego? – cz. 1

Ślub jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jednakże, oprócz radości małżonków i ich rodzin, wiąże się z nim także mnóstwo formalności. Jedną ...

Czytaj dalej »