Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony


Prawo

2013-09-23

Umowa najmu może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. W tym drugim przypadku jej wypowiedzenie będzie trudniejsze, gdyż muszą zostać wskazane konkretne sytuacje, na podstawie których strona może złożyć wypowiedzenie.

 

Błędne przekonanie

W praktyce często można spotkać się z określeniem "umowa na czas określony (np. rok) z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia". Zarówno wynajmującym, jak i najemcom zdarza się posługiwać takim zwrotem. Należy pamiętać, że jest on błędny, gdyż coś takiego nie istnieje.

 

Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieokreślony i wtedy każdej ze stron będzie przysługiwał okres wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia strony zazwyczaj regulują w umowie. Jeśli tego nie zrobiły, muszą zachować terminy ustawowe określone w kodeksie cywilnym (art. 673 § 2). Umowa może zostać też zawarta na czas określony, ale wtedy jej wypowiedzenie nie jest już takie proste. Nie można bowiem tak po prostu złożyć wypowiedzenia.

 

Pewność

Istotą umowy na czas określony jest pewność najmu. Obie strony zabezpieczają w ten sposób swoje interesy: wynajmujący swoje przepływy pieniężne w postaci comiesięcznego czynszu; najemca zaś swoje miejsce zamieszkania bądź pracy. Zwłaszcza w przypadku nieruchomości komercyjnych umowy najmu są dość często spotykane.

 

W praktyce wygląda to najczęściej w ten sposób, że wskazuje się datę końcową najmu (np. niniejszą umowę zawarto na czas określony do dnia... ), bądź liczbę lat (miesięcy lub dni), po których umowa się kończy (np. niniejszą umowę zawarto na czas określony, który kończy się z upływem 5 lat, licząc od dnia wydania przedmiotu najmu).

 

Taka umowa – zgodnie z art. 673 § 3 k.c. – może być wypowiedziana zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę, ale tylko wówczas, gdy strony przewidziały taką możliwość w umowie. Innymi słowy, trzeba wskazać konkretne sytuacje, których zaistnienie będzie determinowało możliwość złożenia wypowiedzenia.

 

Przesłanki wypowiedzenia umowy na czas określony

Katalog przesłanek, od których zależeć będzie skuteczność wypowiedzenia, należy sformułować precyzyjnie, żeby nie rodziły wątpliwości. Mogą to być np.:

 

• zaległości czynszowe;

• niewpłacenie kaucji gwarancyjnej;

użytkowanie lokalu w sposób sprzeczny z umową i jego przeznaczeniem;

• wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;

• podnajem lokalu lub też oddanie go osobie trzeciej do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego.

 

Każdorazowo muszą to być jednak przesłanki zgodne z przepisami prawa. W szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Odpowiedzialność za zalanie sąsiada

Przy dochodzeniu odszkodowania przez właściciela, którego  mieszkanie zostało zalane, trzeba w pierwszej kolejności ustalić, kto jest sprawcą. Jednakże, sam fakt ...

Czytaj dalej »