Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

690 000 PLN

Powidz

210.00 m2

Jakie mamy rodzaje użytków gruntowych?


Prawo

2013-07-07

Jednym ze źródeł informacji o nieruchomościach jest ewidencja gruntów. To na jej podstawie inwestor może się dowiedzieć, czy dany teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, a może jest to grunt orny.

 

Jak dzielą się użytki gruntowe?

Z wypisu z rejestru gruntów – dokumentu, wydawanego z ewidencji gruntów i budynków (w formie tabeli) – inwestor może się dowiedzieć o rodzaju użytku. Dzielą się one następująco:

 

1) użytki rolne;

2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;

3) grunty zabudowane i zurbanizowane;

4) użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;

5) nieużytki, oznaczone symbolem – N;

6) grunty pod wodami;

7) tereny różne oznaczone symbolem –Tr.

 

Użytki rolne dzielą się na:

 

1) grunty orne, oznaczone symbolem – R;

2) sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps;

3) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł;

4) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps;

5) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps;

6) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr;

7) rowy, oznaczone symbolem – W.

 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na:

 

1) lasy, oznaczone symbolem – Ls;

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz, lub, w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą - symbolem złożonym z liter "Lz" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps.

 

Natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

 

1) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem – B;

2) tereny przemysłowe, oznaczone symbolem – Ba;

3) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi;

4) zurbanizowane tereny niezabudowane, oznaczone symbolem – Bp;

5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem – Bz;

6) użytki kopalne, oznaczone symbolem – K;

7) tereny komunikacyjne, w tym:

a) drogi, oznaczone symbolem – dr;

b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem – Tk;

c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem – Ti.

 

W ewidencji znajdziemy jeszcze podział gruntów pod wodami (morskimi wewnętrznymi oraz powierzchniowymi płynącymi i stojącymi).

 

Po co ta wiedza?

Odpowiedź jest prosta – dzięki niej można się dowiedzieć, jakiego rodzaju tereny, znajdują się w ramach danej nieruchomości. Rodzaj użytków będzie też miał znaczenie np. w przypadku gruntów rolnych – m.in. od niego będzie zależała wysokość podatku rolnego.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

4 350 000 PLN

Kraków

725.30 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Co to jest hektar przeliczeniowy?

Chyba każdy wie, że hektar to pole kwadratu o bokach 100 m x 100 m, czyli 10000 m kw. W kontekście podatku rolnego często jednak słyszy się o hektarze przeliczeniowym. Czym zatem ...

Czytaj dalej »