Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

Formalności związane z wizytą u notariusza przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości


Prawo

2013-07-04

Zgodnie z art. 158 kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W praktyce oznacza to, że przy sprzedaży, kupnie czy przekazaniu/nabyciu nieruchomości w formie darowizny nie unikniemy wizyty u notariusza. Jak zatem przebrnąć przez formalności?

 

Wybór notariusza

Nie ma przepisów mówiących o tym, do której kancelarii notarialnej należy się udać. Polski ustawodawca pozostawił wybór notariusza stronom umowy. Jedynym kryterium może więc być cena za ich usługę. Maksymalną wysokość taksy notarialnej określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W praktyce jednak ceny usług notariuszy nie różnią się znacznie między sobą.

 

Zobacz też: Jakie poniesiemy dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania?

 

Dokumenty

Żeby notariusz mógł sporządzić akt notarialny potrzebne mu będą odpowiednie dokumenty. Należy je dostarczyć wcześniej – jeszcze przed spotkaniem, na którym dojdzie do podpisania umowy – żeby kancelaria mogła przygotować treść aktu. Dokumenty, które należy przygotować to:

 

• odpis z księgi wieczystej;

• wypis z rejestru gruntów;

• dokument stwierdzający podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia);

• zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP (bądź o braku MPZP);

• podstawowe dane stron umowy (imiona i nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania – adres zameldowania, numer dowodu tożsamości itd.).

 

Dodatkowo – w zależności od rodzaju nieruchomości, będącej przedmiotem obrotu, sposobu uzyskania tytułu własności czy rodzaju umowy –  mogą być potrzebne inne dokumenty, takie jak np.:

 

• zaświadczenie z banku o udzielonym kredycie;

• umowa potwierdzająca zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej;

• czy też zaświadczenie zarządcy, stwierdzające brak zadłużenia z tytułu eksploatacji lokalu i nieruchomości wspólnej.

 

Notariusz będzie prosił o kopie dokumentów, potwierdzających stan prawny nieruchomości. Niezbędne jest jednak przedstawienie mu do wglądu ich oryginałów.

 

Co dalej?

Następnie notariusz sporządza akt notarialny, który jest szczególnym rodzajem dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej (w tym przypadku przeniesienia prawa własności do nieruchomości). Szczegóły zawartości aktu notarialnego określa ustawa Prawo o notariacie. Sfinalizowanie transakcji polega na tym, że strony spotykają się u notariusza, który odczytuje treść wcześniej przygotowanej umowy sprzedaży nieruchomości (akt notarialny) i składają swoje podpisy. Swój podpis składa także notariusz, potwierdzając prawidłowość zawarcia umowy.

 

Jakub Jastrzębski 

 


Źródło:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

• Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 369 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

176 000 PLN

Katowice

41.00 m2

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

199 000 PLN

Kraków

21.00 m2

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »