Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

499 000 PLN

szastarka wieś

290.00 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

Co to jest hektar przeliczeniowy?


Prawo

2013-06-06

Chyba każdy wie, że hektar to pole kwadratu o bokach 100 m x 100 m, czyli 10000 m kw. W kontekście podatku rolnego często jednak słyszy się o hektarze przeliczeniowym. Czym zatem jest hektar przeliczeniowy?

 

Hektar przeliczeniowy nie jest tym samym, co znany wszystkim hektar, będący jednostką powierzchni. Innymi słowy, jeden hektar gruntu nie równa się jednemu hektarowi przeliczeniowemu. Hektarem przeliczeniowym jest bowiem jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów. Za 1 hektar przeliczeniowy przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawę plon zbóż (kwintale żyta) z 1 ha gleby IV klasy.

 

Hektar przeliczeniowy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych. Dla pozostałych gruntów podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (art. 4 ust. 1 ustawy o podatku rolnym). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz zaliczenia do odpowiedniego okręgu podatkowego. Okręgi podatkowe są cztery. Określa je rozporządzenie ministra właściwego ds. finansów publicznych wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa i rozwoju wsi po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych. Przykładowo, powiat gorzowski (woj. lubuskie), gmina Deszczno znajduje się w I okręgu podatkowym, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.

 

W zależności od tego, w jakim okręgu znajduje się nieruchomość stosuje się odpowiednie przeliczniki:

 

 

Hektar

 

 

Stawki podatku rolnego określone są w równowartości pieniężnej żyta według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynoszą odpowiednio 2,5 q dla gruntów gospodarstw rolnych i 5 q dla pozostałych gruntów. Wspomnianą średnią cenę skupu ogłasza w drodze komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" w ciągu 20 dniu od zakończenia 3 kwartału.

 

Tak więc, posługując się wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów można wyliczyć, ile hektarów przeliczeniowych będzie miała kupowana ziemia, a tym samym, ile będzie trzeba zapłacić od niej podatku rolnego.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

5 500 000 PLN

Warszawa

362.00 m2

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Co to jest metr odtworzeniowy?

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. ogłoszone zostały nowe wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Mają one znaczenie np. ...

Czytaj dalej »