Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu – instytucja rękojmi


Prawo

2013-05-20

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym to poważna decyzja. Większość osób musi na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, który będzie ich wiązał przez kilkadziesiąt lat. Dlatego też każdy oczekuje, że wszystko będzie tak, jak należy. Niestety, nawet nowe mieszkanie może być obarczone wadami...

 

Przede wszystkim umowa

Kwestie związane z odpowiedzialnością dewelopera za wady nabytego lokalu powinny się znaleźć w umowie sprzedaży. Należy w niej zwrócić szczególną uwagę na zapisy, związane wykryciem ewentualnych usterek i ich naprawą. Umowa powinna też precyzować, w jakim terminie deweloper zobowiązany jest do ich usunięcia. Deweloper może też udzielić gwarancji na sprzedawany lokal. W tym celu wystawia tzw. dokument gwarancyjny.

 

Powinno być w nim wyszczególnione, co jest objęte gwarancją (np. drzwi, okna, instalacje). W gwarancji deweloper zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie ma informacji o terminie gwarancji, przyjmuje się, że jest to rok od daty wydania rzeczy.

 

Rękojmia

Gwarancja ma jednak charakter dodatkowy. Niezależnie od tego kupującemu zawsze przysługuje tzw. rękojmia za wady fizyczne. Deweloper nie może w umowie wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Na czym ona polega?

 

Instytucja rękojmi za wady fizyczne uregulowana jest w art. 556 §1 kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał kupujący albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Można więc mówić o pewnego rodzaju odpowiedzialności sprzedającego za stan rzeczy. Przy czym, dla oceny istnienia wady decydujące znaczenie ma subiektywne wyobrażenie kupującego.

 

Jakie uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi?

Podstawowym zadaniem rękojmi jest zagwarantowanie lepszej ochrony interesów kupującego. Dlatego też jego uprawnienia z tego tytułu są dość szerokie. Ma on bowiem:

 
– prawo odstąpienia od umowy (jednakże nie można od umowy odstąpić jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwą rzecz albo niezwłocznie wady usunie);


– prawo obniżenia ceny – obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący;


– prawo żądania naprawienia szkody – jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 

Terminy

W przypadku nieruchomości lokalowej uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po trzech latach. Bieg terminu liczy się od dnia odbioru lokalu. Warto zaznaczyć, że upływ trzyletniego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca (deweloper) wadę podstępnie zataił.

 

Wady powstałe w lokalu należy odpowiednio udokumentować. Jeśli są widoczne, najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie zdjęć. Można też rozważyć zatrudnienie rzeczoznawcy bądź innego specjalisty, który określi i wyceni usterki. Następnie należy zwrócić się do dewelopera z żądaniem usunięcie usterek. Powinno ono mieć formę pisemną.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

1 800 000 PLN

Wolbórz

500.00 m2

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

5 500 000 PLN

Warszawa

362.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ustawa o PIT do zmiany. Więcej zapłacą m.in. projektanci budowlani i tłumacze

Od 2018 r. preferencyjne (50 proc.) koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać wyłącznie działalności twórczej związanej ze ściśle określonymi zawodami ...

Czytaj dalej »