Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

1 990 000 PLN

powiat olsztyński

812.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

Pamiętaj o fiskusie: podatek dochodowy z tytułu wynajmu nieruchomości (cz. 2)


Prawo

2013-05-07

Koniec kwietnia zbliża się wielkimi krokami. Dla wszystkich podatników oznacza to obowiązek rozliczenia się z fiskusem.  Nie inaczej jest też w przypadku osób, które osiągają dochód z tytułu wynajmu nieruchomości. I tutaj uwaga: przypadku wynajmu terminy rozliczenia się z fiskusem są trochę inne.

 

Zobacz część 1: Pamiętaj o fiskusie: podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

 

Wynajem nieruchomości a obowiązek podatkowy

Dochody z najmu (a także z tytułu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z tytułu innych umów o podobnym charakterze) podlegają obowiązkowi podatkowemu. Stanowią o tym przepisy ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te mogą powstać jednak z dwóch różnych źródeł przychodów: z pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź z najmu lub umów o podobnym charakterze.

 

W związku jednak z tym, że ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze składników majątku związanych z działalnością gospodarczą należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, bliżej przyjrzymy się tylko sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej tylko zwyczajnie wynajmuje nieruchomość.

 

Forma opodatkowania

Gdy najem prowadzony będzie poza działalnością gospodarczą podatnik może dokonać wyboru pomiędzy formą rozliczenia na zasadach ogólnych według skali progresywnej (18 proc. i 32 proc.), a ryczałtem ewidencjonowanym (8,5 proc. od przychodu).

 

Nie można dać uniwersalnej recepty, którą osoba rozpoczynająca wynajem mogłaby zastosować, aby wybrać najkorzystniejszą dla niej formę opodatkowania – zauważa dr Kalina Kunowska, doradca i ekspert podatkowy.

 

W wypadku wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych według stawki progresywnej, podatnik musi brać pod uwagę wszystkie źródła przychodów, z których dochody opodatkowane są według skali podatkowej. Wysokość stawki zależy od wielkości podstawy opodatkowania (do 85,528 zł stawka 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek tj. 556 zł 02 gr i ponad 85,528 zł podatek wyniesie 14,839 zł 02 gr + stawka 32 proc. nadwyżki ponad 85,528 zł). Najczęściej jednak przy dochodach z najmu nieruchomości (poza działalnością gospodarczą) podatnicy korzystają z opodatkowania tzw. podatkiem ryczałtowym. Stosowana jest wówczas tylko jedna stawka podatku tj. 8,5 proc. od przychodu. Wadą tej formy opodatkowania jest to, że przychodu nie można pomniejszyć o żadne koszty uzyskania przychodu – komentuje Kalina Kunowska.

 

Podstawą opodatkowania jest przychód

Do przychodu nie zalicza się ponoszonych przez najemcę (dzierżawcę) wydatków (opłat) związanych z przedmiotem najmu (dzierżawy), np. czynszu ciążącego na właścicielu nieruchomości czy wydatków związanych z mediami, gdy z umowy wynika, że najemca (dzierżawca) jest zobowiązany do ich ponoszenia – radzi Kunowska.

 

Co, kiedy i jak trzeba rozliczyć?

Jeśli podatnik wybrał skalę podatkową, to co miesiąc zobowiązany jest wpłacać zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 20 grudnia. Dochód z najmu należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36. Dodaje się go po prostu do innych dochodów.

 

Jeśli natomiast płacimy podatek ryczałtowy, to za każdy miesiąc obliczamy kwotę ryczałtu (8,5 proc. przychodu) i wpłacamy go na konto urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Termin? Do 20 dnia następnego miesiąca lub co kwartał (w zależności od tego, jak zadeklarowaliśmy w US). Trzeba jednak pamiętać, że osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zeznanie podatkowe za ubiegły rok składają nie do końca kwietnia a do końca stycznia.

 

Zeznanie to składa się na formularzu PIT-28, dołączając do niego załącznik PIT-28/A (wypełniają go m.in. podatnicy osiągający przychody z najmu). Oczywiście zeznanie to można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać za pośrednictwem poczty lub przesłać elektronicznie bez konieczności użycia podpisu kwalifikowanego za pomocą strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Nie wszystkim jednak podoba się obowiązek comiesięcznego wpłacania zaliczek. Te osoby mogą rozliczać się raz do roku do końca kwietnia.

 

Czy można coś odliczyć od podatku?

Kwotę podatku można pomniejszyć odejmując koszty uzyskania przychodu. Ale z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli według skali progresywnej. Co w przypadku wynajmu mieszania może być kosztem uzyskania przychodu? Będą to koszty, jakie ponosimy w związku z jego utrzymaniem, np. remonty lub zakup nowych mebli.

 

Żeby te ulepszenia były objęte zwrotem, potrzebne będzie prowadzenie ewidencji środków trwałych. Muszą być w niej spisane wszystkie elementy, jakie wynajmujący – na podstawie umowy najmu – oddał w użytkowanie najemcy, takie jak: ich rodzaj, data nabycia, wartość początkowa, faktury za zakup. Wiąże się to jednak z obowiązkiem skrupulatnego dokumentowania poniesionych kosztów. Wynajmujący może więc skorzystać z tzw. uproszczonej amortyzacji. W tym przypadku musi znać jedynie wartość początkową środków trwałych. Oblicza się ją mnożąc 988 zł przez powierzchnię mieszkania. Następnie trzeba wynik pomnożyć przez 1,5 proc.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »