Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

2 000 000 PLN

Parowa

550.00 m2

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

Pamiętaj o fiskusie: podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości (cz. 1)


Prawo

2013-04-23

Koniec kwietnia zbliża się wielkimi krokami. Dla wszystkich podatników oznacza to obowiązek rozliczenia się z fiskusem.  Nie inaczej jest też w przypadku osób, które osiągają dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości.

 

Zobacz część 2: Pamiętaj o fiskusie: podatek dochodowy z tytułu wynajmu nieruchomości

 

Sprzedaż nieruchomości a obowiązek podatkowy

Na osobie, która z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (np. sprzedaży lub zamiany) osiągnęła dochód ciąży obowiązek podatkowy. Wynika on z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbycie nastąpiło później niż w terminie pięciu lat od końca roku podatkowego (kalendarzowego), w którym nieruchomość została nabyta. Oznacza to, że każda sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu jej nabycia będzie opodatkowana PIT. Po upływie tego okresu sprzedaż domu lub mieszkania nie podlega opodatkowaniu.

 

Podstawa opodatkowania

Obecnie stawka podatku wynosi  19 proc. Co jest jednak podstawą opodatkowania? Innymi słowy, od czego należy obliczyć te 19 proc.?

 

Opodatkowaniu podlega dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania. Przychodem jest cena otrzymana z tytułu sprzedaży (lub wartość rynkowa nieruchomości zbywanej w drodze zamiany), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, takie jak wynagrodzenie pośrednika albo rzeczoznawcy majątkowego czy koszty notarialne, jeżeli poniósł je zbywca. Do kosztów uzyskania przychodu można zaś zaliczyć w szczególności cenę nabycia (ewentualnie koszty wytworzenia), podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne i sądowe (o ile poniósł je nabywca) itp. wydatki, które mogły posłużyć osiągnięciu przyszłego przychodu. Koszty mogą ponadto zostać powiększone o zwiększające wartość nieruchomości nakłady poczynione w trakcie jej posiadania (np. koszty rozbudowy, przebudowy, wyposażenia w lepsze instalacje itd.). Koszty te muszą być odpowiednio udokumentowane z tym, że w przypadku wydatków na nakłady ustawa ogranicza możliwość ich udokumentowania do faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych – radzi dr Łukasz Karczyński, doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ważna jest data

Przepisy prawa uzależniają wysokość i zasady rozliczenia podatku dochodowego od daty nabycia zbywanych odpłatnie nieruchomości i praw majątkowych. To skutek dwóch zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsza zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r., druga obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Pokazuje to poniższa tabela.

 

Opłaty podatkowe

 

Dochód i podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości należy wykazać "przy okazji" w ramach zeznania PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 w przypadku nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, a w odrębnym zeznaniu PIT-39 dla nieruchomości nabytych później – podsumowuje Łukasz Karczyński.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

108 000 PLN

Wrocław

1801.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »