Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

3 800 000 PLN

Szczecin - Chojna - Rurka

250000.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?


Prawo

2013-03-05

W naszym kraju panuje wręcz przeświadczenie, że to, co znajduje się poza ogrodzeniem naszej nieruchomości nas nie interesuje. A już na pewno nie mamy obowiązku dbania o czystość chodników znajdujących się bezpośrednio poza naszą posesją. Otóż, nic bardziej mylnego!

 

Co prawda przepisy prawa wskazują, że obowiązek dbania o odpowiedni stan chodników należy do gminy, jednakże właściciel posesji, a tym samym także zarządca znajdującej się na niej nieruchomości, muszą również dbać o bezpośrednie sąsiedztwo działki. Zgodnie z art. 2 do właścicieli nieruchomości zalicza się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli natomiast nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali. Jeżeli zarząd nie został wybrany w praktyce obowiązki te spełnia dozorca budynku.

 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić (…) bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich, jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Zimą należy więc pamiętać o usuwaniu nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. Zaniedbania mogą nas wiele kosztować - jeżeli na obszarze, do którego dojście nie było należycie odśnieżone, dojdzie do wypadku, poszkodowany będzie mógł się domagać odszkodowania.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to chodnik, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (wtedy ten obowiązek spoczywa na gminie, która pobiera opłaty za parkowanie) lub gdy przed domem znajduje się przystanek tramwajowy bądź autobusowy (w tym przypadku za utrzymanie porządku i odśnieżenie tego obszaru będzie odpowiedzialne przedsiębiorstwo komunikacyjne).

 

Jako właściciele bądź zarządcy nieruchomości, pamiętajmy o sumiennym wypełnianiu naszych obowiązków. Konsekwencje ich zaniedbania mogą okazać się bowiem przykre i… kosztowne. Zgodnie z art. 117 ust. 1 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (…), podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Mandat może nałożyć zarówno policja jak i straż miejska.

 

Jakub Jastrzębski

 

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zm.); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12 poz. 114 ze zm.).

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

1 990 000 PLN

powiat olsztyński

812.00 m2

1 850 000 PLN

powiat Olsztyn

567.00 m2

750 000 PLN

Beskidzki Park Krajobrazowy Gorzeń

155.00 m2

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »