Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

Co to jest PKOB?


Prawo

2013-01-10

Na jakiej podstawie określa się to, czy dany obiekt jest budynkiem mieszkalnym, czy też niemieszkalnym? Jak to się dzieje, że niektóre obiekty, mogą być zamieszkane przez ludzi, a inne nie, pomimo tego, że – na pierwszy rzut oka – nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań?

 

Na te i wiele podobnych pytań pozwala odpowiedzieć Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), która – na mocy rozporządzenia Rady Ministrów – weszła w życie w dniu 30 grudnia 1999 r., a następnie w 2002 r. była zmieniana i w takim kształcie obowiązuje do dzisiaj.

 

PKOB to usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako finalny produkt działalności budowlanej. Przepis opracowany został na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). Polska klasyfikacja jest zgodna w zakresie symboliki i nazewnictwa z rozwiązaniami, które przyjęto w KOB. Niemniej jednak, pomiędzy PKOB a KOB jest kilka istotnych różnic, dotyczących: zakresu pojęcia "budynek", sposobu klasyfikowania niektórych podzbiorów, klasyfikowania niektórych obiektów w PKOB nieujmowanych przez KOB.

 

Czemu służy PKOB? Szeroko wykorzystuje się ją np. podczas prowadzenia badań statystycznych działalności budowlanej, sporządzania różnego rodzaju spisów budowli i mieszkań oraz prowadzenia statystyk cen obiektów mieszkalnych i in. Została stworzona po to, aby osoby zainteresowane np. nabyciem lub wybudowaniem jakiegoś budynku, mogły w ułatwiony sposób komunikować się na temat danego obiektu, na podstawie precyzyjnie określonych reguł, stanowiących punkt odniesienia dla obu stron. Dzięki czytelnym i powszechnie obowiązującym informacjom nie dochodzić ma do nieporozumień, zwłaszcza w zakresie:

 

• określania i analizy wielkości i struktury potrzeb;

• planowania i bilansowania zadań i środków;

• opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz techniczno-ekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp.;

• stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy kalkulacji cen i kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

 

Jedną z najważniejszych części PKOB jest słowniczek pojęć, w którym można znaleźć definicje takich terminów, jak "obiekt budowlany", "budynki mieszkalne", "budynki niemieszkalne", "całkowita powierzchnia użytkowa" i "obiekty inżynierii lądowej i wodnej".

 

Wszystkie wyróżnione w klasyfikacji obiekty budowlane zostały podzielone na 2 sekcje (Budynki oraz Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej), każda sekcja dzieli się na działy. Podział Budynków obejmuje tylko budynki mieszkalne i budynki niemieszkalne, ale już podział Obiektów Inżynierii Lądowej i Wodnej jest daleko bardziej skomplikowany i obejmuje infrastrukturę transportu, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, kompleksowe budowle na terenach przemysłowych oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

 

W PKOB mamy więc 2 sekcje i 6 działów, ale to nie wszystko. Każdy dział dzieli się jeszcze na grupy, których łącznie jest 20. Oprócz tego każda grupa dzieli się na klasy, których łącznie jest 46. Dalszy i najbardziej rozdrobniony podział, obejmuje już szczegółowe określenie tego, jakie budynki przynależą do danej klasy.

 

Dla lepszego zrozumienia klasyfikacji, warto posłużyć się prostym przykładem. W grupie budynków mieszkalnych wyróżniono:

 

• Budynki mieszkalne jednorodzinne;

• Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe;

• Budynki zbiorowego zamieszkania.

 

Budynki mieszkalne jednorodzinne podzielono natomiast na dwie klasy. Pierwsza z nich obejmuje samodzielne budynki takie, jak pawilony, wille, domki wypoczynkowe, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp. Druga natomiast – skoro mowa o budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – nie obejmuje budynków gospodarstw rolnych i budynków o dwóch, trzech lub więcej mieszkaniach. O ile klasyfikacja budynków mieszkalnych i mieszkalnych jednorodzinnych jest mało skomplikowana, o tyle już np. podział na budynki niemieszkalne obejmuje aż 10 grup i 17 klas, a w przypadku każdej klasy szczegółowo określa się, jakie obiekty do niej przynależą, a jakie nie.

 

Otrzymujemy w ten sposób bardzo rozbudowany, ale zarazem przydatny podział. Poniżej znajduje się grafika przygotowana na podstawie PKOB, pokazująca najprostszy możliwy podział obejmujący tylko jedną sekcję (Budynki), jeden dział (Budynki mieszkalne), a także dwie grupy i trzy klasy.

 

 

Warto zapoznać się z PKOB zwłaszcza w kontekście ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, której przepisy nie zawierają np. definicji domu mieszkalnego. Można więc przyjąć, że ustawa pośrednio odwołuje się do PKOB, choć nie przywołuje klasyfikacji wprost. 

 

Mateusz Kozłowicz

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

2 100 000 PLN

Szprotawa

500.00 m2

590 000 PLN

Długosiodło

170.00 m2

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

2 500 000 PLN

Bolesławiec

1214.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »