O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

550 000 PLN

Polichna

290.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

Na czym polega i czym jest najem okazjonalny?


Prawo

2012-10-22

Wszystkich najemców dotyczy Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku. W jednym z artykułów ustawy mowa jest o najmie okazjonalnym. Na czym on polega?

 

Najem okazjonalny to najem lokalu na czas określony, ale nie dłuższy niż 10 lat, który pozwoli spełnić potrzeby mieszkaniowe najemcy. Najważniejszy warunek, jaki musi być spełniony, aby osoba mogła wynajmować mieszkanie na zasadach najmu okazjonalnego, to pozostawanie osobą fizyczną, nieczerpiącą zysku z wynajmu lokali mieszkaniowych.

 

Co takiego daje najem okazjonalny? Otóż w momencie, gdy wynajmujemy lokal i skończyła się umowa najmu, możemy w sposób uproszczony (tzn. z pominięciem długich procedur sądowych prowadzących do wyroku eksmisyjnego) przymusić najemcę do tego, aby wyprowadził się z naszego lokalu. Oczywiście nie zawsze pojawia się taka potrzeba, ale często się zdarza, że njemca lokalu, pomimo tego, że skończyła mu się umowa najmu, nadal przebywa w lokalu.

 

Umowę najmu okazjonalnego sporządza się na piśmie. Dokument powinien zawierać m.in. informacje o wysokości kaucji, okresie wypowiedzenia, terminie uiszczenia opłat eksploatacyjnych przez najemcę.

 

Mogą pojawić się także załączniki. Pierwszy z nich dotyczy wydania przez osobę posiadającą lokal, oświadczenia zawierającego zgodę na zamieszkanie w nim najemcy (oświadczenie powinno zawierać poświadczony notarialnie podpis). Drugi załącznik jest oświadczeniem najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekcji i zobowiązuje do wydania lokalu używanego w terminie, który został wskazany w żadaniu. I wreszcie trzeci załącznik dotyczy wskazania przez najemcę drugiego lokalu, w którym mógłby zamieszkać na wypadek, gdyby ten obecnie wynajmowany musiał z różnych powodów opuścić. Dzięki trzem załącznikom osoba wynajmująca ma pewność, że po zakończeniu umowy najemca będzie zmuszony opuścić lokal.

 

Aby umowa najmu okazjonalnego była ważna, powinno się ją zgłosić do urzędu skarbowego w terminuie do 14 dni od czasu rozpoczęcia najmu lokalu.

 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po zakończeniu umowy najemca zobowiązany jest do opuszczenia lokalu. Jeżeli tego nie zrobi, właściciel doręcza mu żądanie opuszczenia lokalu sporządzone na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

 

Mateusz Kozłowicz

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

4 200 000 PLN

Warszawa

300.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nieruchomość objęta prawem dożywocia – warto kupować?

Dom na wsi w okazyjnej cenie może być obciążony prawem dożywocia – informacji o tym fakcie często brakuje w księgach wieczystych. Z czym wiąże się zakup nieruchomości ...

Czytaj dalej »