Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

Kilka praktycznych uwag na temat rozbiórki


Prawo

2012-07-18

Stary, zrujnowany dom, usytuowany na działce wcale nie musi być dużym problemem. Co prawda – inwestorowi, który chce coś na tej działce wybudować – nie będzie się pewnie opłacało go wyremontować ani wykorzystać w projekcie nowego domu. Może jednak ten dom rozebrać. I tutaj uwaga: czasami prawo budowlane wymaga spełnienia pewnych formalności związanych z rozbiórką.

 

Definicja rozbiórki i zagadnienia wstępne

 

Polski ustawodawca unormował przepisy dotyczące rozbiórki w Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). Nie istnieje legalna definicja rozbiórki, aczkolwiek, jak wskazuje art. 3. pkt. 7. (definicja budowy) rozbiórka stanowi rodzaj robót budowlanych. Skoro więc rozbiórka jest robotą budowlaną, do jej rozpoczęcia wymagana jest... ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 28.). Wydaje się to paradoksalne, że do rozebrania jakiegoś obiektu potrzebujemy pozwolenia na budowę, czyli czegoś zupełnie przeciwstawnego. Zostało to podyktowane tym, że ustawodawca tak skonstruował ten zapis, aby dodatkowo nie mnożyć przepisów i nie utrudniać pracy organów administracyjnych, a także życia inwestorom. Czy zawsze jednak potrzebne jest pozwolenie?

 

Rozbiórka wymagająca jedynie zgłoszenia

 

Artykuł 31. zawiera katalog obiektów, których rozbiórka nie wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie z nim będą to budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, oraz obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót. Organ administracyjny ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu na rozbiórkę w drodze decyzji. Zrobi to, jeśli uzna, że do określonej rozbiórki wymagana była decyzja na budowę, a nie zgłoszenie, lub jeśli zgłoszenie naruszy plan zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy albo jeżeli zgłoszenie dotyczy tymczasowego obiektu budowlanego.

 

Pozwolenie na rozbiórkę

 

Pozwolenia wymaga rozbiórka obiektów budowlanych, niespełniających podanych wyżej kryteriów, czyli wyższych niż 8 m, położonych blisko granicy oraz zabytków. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie robót rozbiórkowych składamy w urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku należy dołączyć:

- zgodę właściciela obiektu;

- szkic usytuowania obiektu budowlanego;

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;

- projekt rozbiórki obiektu (w zależności od potrzeb).

 

Warto dodać, że w momencie, gdy rozbiórka ma na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia ludzi lub mienia, można jej dokonać przed uzyskaniem zgody lub zgłoszeniem. Aczkolwiek, jednocześnie należy dokonać tego zgłoszenia lub wnioskować o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

 

Przepisy prawa budowlanego w dość szczegółowy sposób regulują temat rozbiórki. Często jest jednak tak, że inwestorowi bardziej opłaca się rozebrać stary obiekt. Musi więc zaznajomić się z przepisami. Na marginesie warto zaznaczyć, że niniejszy artykuł nie opisuje sytuacji, gdy właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje nakaz rozbiórki budynku w przypadku zaistnienia samowoli budowlanej lub gdy sprawa dotyczy obiektów nieużytkowych i niewykończonych. Oddzielnie też uregulowane zostały zasady rozbiórki obiektów zabytkowych.

 

 

Jakub Jastrzębski

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. 2003, nr 120 poz. 1131)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

5 500 000 PLN

Warszawa

362.00 m2

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »