Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

Jak postawić ogrodzenie?


Prawo

2012-04-25

Ogrodzenie daje nam pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Chroni bowiem teren przed intruzami i wyznacza obszar naszej prywatności. Przepisy prawa budowlanego szczegółowo regulują warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie.

 

Parametry techniczne

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy wskazać na następujące kwestie ogólne, dotyczące ogrodzeń:

- do wysokości 1,80 m ogrodzenie nie może być zakończone zaostrzonymi elementami, drutem kolczastym, tłuczonym szkłem itp. Chodzi o to, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i zwierząt;

- bramy muszą mieć szerokość (w świetle) co najmniej 2,4 m, a furtki – 0,9 m. Zapewni to swobodny wjazd i wejście na działkę;

- bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji. Nie mogą też mieć np. progów, które mogły by utrudnić wjazd na teren osobom niepełnosprawnym.

 

W którym miejscu można postawić ogrodzenie?

 

W przypadku ogrodzenia pomiędzy działkami sąsiadów, za ich zgodą, można postawić ogrodzenie na granicy działek. Można też postawić je ok. 20 cm od granicy (ale na swojej stronie) tak, by mieć swobodny dostęp do ogrodzenia z tej drugiej – np. w celu konserwacji.

 

Natomiast w przypadku ogrodzenia od strony ulicy linia ogrodzenia musi być zgodna z linią rozgraniczającą, a także z innymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto więc, przed budową ogrodzenia, zapoznać się z jego zapisami. Jest to o tyle istotne, że w MPZP znajdziemy też informację np. o tym, że gmina będzie chciała poszerzyć drogę. Co wtedy? Gmina zapewne będzie chciała wykupić lub wywłaszczyć cześć naszej działki. Lepiej więc postawić ogrodzenie na wskazaną w planie odległość, by w przyszłości zaoszczędzić sobie kłopotu z demontażem i stawianiem ogrodzenia na nowo.

 

Obowiązek zgłoszenia

 

Co do zasady – budowa ogrodzenia nie wymaga nawet zgłoszenia. Od tej zasady są jednak wyjątki. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zamiar budowy ogrodzenia należy zgłosić w starostwie w terminie 30 dni przed rozpoczęciem prac, jeżeli: ogrodzenie będzie miało powyżej 2,2 m wysokości, ędzie wybudowane od strony drogi, ulicy, placu lub linii kolejowej.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć: szkic ogrodzenia (nie musi to być profesjonalny projekt techniczny), mapkę z jego przebiegiem oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeśli urząd nie będzie miał żadnych uwag i nie zgłosi sprzeciwu w ciągu miesiąca – można zacząć stawiać ogrodzenie.

 

Przepisy prawa w dość jasny sposób regulują kwestię budowy ogrodzenia. Warto się więc z nimi zapoznać, przed planowanymi pracami.

 


Jakub JastrzębskiUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z  2010 nr 243 poz. 1623); Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 poz. 2027 ze zm.); Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

1 850 000 PLN

powiat Olsztyn

567.00 m2

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »