Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

Wolność jako naczelna zasada prawa budowlanego


Prawo

2012-01-30

Zasada wolności budowlanej jest jedną z naczelnych zasad prawa budowlanego. Wyznacza ona pewne standardy postępowania. Powinny mieć ją na uwadze przede wszystkim urzędy, wydające pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie z treścią tej zasady każdemu, kto spełni warunki przewidziane przepisami prawa, przysługuje publiczne prawo podmiotowe do zabudowy. Prawo do zabudowy jest natomiast elementem prawa własności. Owo prawo chronione jest przez Konstytucję RP. I mimo, że żaden przepis Konstytucji nie stanowi expressis verbis o wolności budowlanej, uznaje się, że jest ona jednym z przejawów wolności człowieka. Wolność budowlana obejmuje w związku z tym cały zakres aktywności człowieka w dziedzinie budownictwa, w szczególności dotyczy rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych, użytkowania obiektów budowlanych, ich remontu i rozbiórki. Art. 4 Ustawy Prawo budowlane wskazuje dwie przesłanki, na podstawie których każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej. Są to prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami prawa.

 

Ograniczenia nie mogą być interpretowane rozszerzająco i nie mogą być domniemywane. Co to oznacza? Oznacza to, że zasady wolności budowlanej pełnią szczególną rolę w procesie interpretacji przepisów prawa budowlanego. Podstawową regułą wykładni będzie tutaj formuła in dubio pro libertate. Owa wykładnia zakłada, że w razie wątpliwości co do treści normy prawnej, przeważać będzie taka dyspozycja, która mniej ingeruje w wolności i uprawnienia podmiotu, względem którego przepisy prawa są stosowane.

 

Dlatego też zasada wolności budowlanej będzie odgrywała szczególną rolę na etapie stosowania prawa. W myśl tej zasady organ administracji, wydając decyzję w konkretnym przypadku i stosując przepis prawa do ustalonego stanu faktycznego, powinien tak odczytać treść normy prawnej, aby nie zwiększyć ograniczeń nałożonych na inwestora.

 

Jak widać zasada wolności budowlanej wynika z szeregu innych zasad, które powinny być szczególnie chronione w demokratycznym państwie prawa. A przez jej pryzmat powinny być interpretowane i stosowane normy Prawa budowlanego i innych aktów regulujących proces inwestycyjno - budowlany.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

108 000 PLN

Wrocław

1801.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »