Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

Sprzedający nieruchomość nie jest wpisany do księgi wieczystej. Co robić?


Prawo

2011-10-22

Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania aktu notarialnego albo uprawomocnienia się wyroku sądu, np. o stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku, przysądzenie własności w postępowaniu egzekucyjnym czy przez zasiedzenie, lub wskutek decyzji administracyjnej np. o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej. Wpisanie prawa własności nieruchomości do księgi wieczystej nie warunkuje powstania takiego prawa. Wpis właściciela ma bowiem charakter deklaratoryjny, to znaczy, że nie tworzy ani nie zmienia istniejącego stosunku prawnego lecz potwierdza istniejące prawa, w tym przypadku – prawo własności.


Potwierdza, nie tworzy! Zatem jeśli ktoś posiada prawo własności, może tym prawem dysponować w sposób dowolny, w tym również je zbywać. Może się więc zdarzyć sytuacja, kiedy wpis w księdze wieczystej nie jest zgodny ze stanem prawnym. W przypadku, kiedy własność nieruchomości została nabyta aktem notarialnym, w Dziale II księgi wieczystej pojawia się wzmianka o wniosku o wpisanie nowego właściciela. Notariusz jest zobowiązany do zawarcia w akcie wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej i wysłania wypisu aktu do właściwego sądu najpóźniej w trzy dni od jego sporządzenia. Sądy dokonują właściwych wpisów w ciągu kilku miesięcy od wpłynięcia wniosku. Jeśli jest taka wzmianka, możemy spokojnie czekać na wpisanie nowego właściciela, który chce nam sprzedać swoją nieruchomość. W pozostałych przypadkach (nabycia nieruchomości bez udziału notariusza) w księdze może nie być nawet takiej wzmianki! Takie sytuacje zdarzają się, kiedy w krótkim czasie od nabycia własności nieruchomości, nowy właściciel chce ją sprzedać. Czy bać się takiej sytuacji? Nie! Sprzedaży nieruchomości można dokonać z pominięciem wpisania właściciela do księgi, pod warunkiem, ze przedstawi on do aktu notarialnego dokumenty potwierdzające nabycie przez niego własności!

 


Jeśli sprzedający posiada dokumenty potwierdzające przejście na niego prawa własności z osoby wpisanej w księdze, kupujący mogą skłaniać go oczywiście do złożenia wniosku o stosowny wpis do księgi wieczystej. Jednak trzeba się liczyć z tym, że taka procedura w sądzie będzie trwać kilka miesięcy. Dużo łatwiej i szybciej można pominąć wpisanie do księgi sprzedającego. Jeśli obie strony są zgodne, a notariusz sprawdzi dostarczone dokumenty, w umowie przenoszącej własność cała sytuacja będzie opisana, a notariusz skieruje do sądu aktem notarialnym wniosek o wpisanie nabywcy z pominięciem sprzedającego. Prześle oczywiście ten wniosek wraz z kompletem dokumentów, żeby sąd przed dokonaniem wpisu mógł sprawdzić uprawnienia zbywcy. Taka procedura oszczędza czas i pieniądze. Warto pamiętać, że wniosek o każdy wpis i wykreślenie w księdze wieczystej kosztuje. Może  nie są to duże sumy, w porównaniu do kosztów transakcji, ale nawet dwieście, czy trzysta złotych na uroczysty obiad, kiedy będzie już po wszystkim, zawsze się przyda!

 


red

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »