Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

Jak się odwołać od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste? – cz. 2


Porady

2014-01-20

W niektórych przypadkach podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego może wzrosnąć o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset procent.

 

Czy aktualizacji da się uniknąć?

Jeżeli wysokość opłaty będzie dla użytkownika wieczystego akceptowalna, nie musi nic robić – nowa stawka zacznie obowiązywać wraz z 1 stycznia nowego roku. Jeśli jednak uzna podwyżkę za zbyt wysoką, może się odwołać. Ma na to 30 dni. Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, albo jest uzasadniona w innej wysokości (bo tak fachowo nazywa się to odwołanie), składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Za wniosek i jego złożenie nie trzeba wnosić żadnej opłaty.

 

Jak zakwestionować podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste w SKO?

Użytkownik wieczysty w złożonym wniosku musi wyjaśnić, dlaczego nie zgadza się z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania. Dlatego też – jeszcze przed złożeniem wniosku – należy zapoznać się z operatem szacunkowym, na podstawie którego gmina podjęła decyzję o podwyżce Informacje o tym, gdzie można zapoznać się z treścią tego operatu, znajdują się w piśmie, dotyczącym wypowiedzenia dotychczasowej opłaty.

 

Podważenie wyceny gruntu, na której oparta została nowa roczna opłata, wymaga uzasadnienia. Najlepszym argumentem będzie kontrwycena, czyli operat szacunkowy przygotowany przez innego rzeczoznawcę. Użytkownik wieczysty będzie po prostu musiał zlecić mu wycenę.

 

Na rozprawę czeka się zazwyczaj kilka miesięcy (niekiedy nawet dłużej). Do tego czasu wnosi się opłatę w dotychczasowej wysokości. Jeśli SKO uzna podwyżkę (nawet w mniejszej niż początkowo wysokości) za zasadną, użytkownik wieczysty będzie musiał dopłacić różnicę.

 

Jak odwołać się od decyzji SKO?

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie jest ostateczna. W terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia kolegium, użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw do sądu cywilnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem SKO, dlatego też użytkownik wieczysty nie musi pisać specjalnego pozwu – jego funkcję pełni sprzeciw.

 

Kolegium przekazuje po prostu sprzeciw wraz z aktami sprawy do sądu. W tym przypadku trzeba się jednak liczyć z poniesieniem kosztów postępowania sądowego. Użytkownik wieczysty będzie miał jednak realną szansę na wygraną, jeśli podważy operat szacunkowy, przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie właściciela gruntu. Sąd powoła zapewne w tym celu biegłego (lub biegłych) w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Czy gra jest warta świeczki?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno odwołanie do SKO będzie kosztowało trochę czasu i pieniędzy (wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego). I nie ma pewności, że się uda. Opcją do rozważenia jest analiza celowości wyceny przygotowana przez rzeczoznawcę. Polega to na tym, że rzeczoznawca nie sporządza od razu operatu szacunkowego, a jedynie doradza (po zapoznaniu się z materiałami), czy gra jest warta świeczki.

 

Niemniej jednak, w przypadku drastycznej podwyżki opłaty rocznej, użytkownicy wieczyści bardzo często decydują się na złożenie odwołania.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

690 000 PLN

Powidz

210.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

176 000 PLN

Katowice

41.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Jak się odwołać od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste? – cz. 1

Wraz z końcem roku osoby będące użytkownikami wieczystymi mogą spodziewać się informacji o aktualizacji opłaty rocznej. Zazwyczaj będzie ona oznaczała podwyżkę. Warto jednak ...

Czytaj dalej »