Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

3 800 000 PLN

Szczecin - Chojna - Rurka

250000.00 m2

2 100 000 PLN

Szprotawa

500.00 m2

Jak przygotować umowę kupna/sprzedaży nieruchomości?


Porady

2013-08-23

Polskie prawo reguluje sposób przygotowanie umowy kupna/sprzedaży nieruchomości.

 

Przygotowując taką umowę należy przede wszystkim pamiętać o tym, aby napisana była w formie aktu notarialnego. W innym wypadku będzie nieważna. Jeszcze przed podpisaniem umowy kupna/sprzedaży strony zwykle przygotowują również umowę przedwstępną, w której dopiero zobowiązują się do zawarcia w przyszłości właściwej umowy kupna/sprzedaży.

 

Przygotowanie każdego rodzaju umów wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Każdy proces kupna/sprzedaży nieruchomości wymaga ich poniesienia. W ich skład wchodzi np.

 

• opłata wieczystoksięgowa;

• wynagrodzenie notariusza za dokonanie określonych czynności prawnych;

• prowizja dla pośrednika, jeżeli kupujący/sprzedający korzystali z jego usług;

• podatek od czynności cywilnoprawnych płacony zawsze, gdy kupuje się mieszkanie z rynku wtórnego.

 

Na czym polegają umowy kupna/sprzedaży?

Umowy kupna/sprzedaży zobowiązują sprzedającego do przeniesienia na kupującego prawa własności do nieruchomości. Z kolei kupujący zobowiązuje się w takiej umowie do zapłaty sprzedającemu wcześniej określonej kwoty.

 

Umowy tego typu można w wielu miejscach swobodnie formułować, należy jednak pamiętać o tym, że muszą zawierać element obligatoryjne, z których zrezygnować nie można. W przypadku ich braku umowa staje się nieważna. Przygotowywanie umów dobrze jest konsultować z prawnikiem lub skorzystać z wzorów jakie oferują za darmo zaufane instytucje, jak np. Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

 

1. Nieruchomość musi zostać określona jako przedmiot umowy

W tym miejscu należy wpisać podstawowe informacje o nieruchomości. Do informacji tego typu należy m.in.:

 

• określenie ceny nieruchomości;

• podanie numeru księgi wieczystej;

• wskazanie powierzchni nieruchomości;

• określenie stron umowy z podaniem dokładnych danych, wśród danych musi się znaleźć imię i nazwisko stron, adresy zameldowania i zamieszkania, numer PESEL;

• umieszczenie w akcie notarialnym wniosku o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej, a następnie przekazanie go do sądu wieczystoksięgowego; na marginesie warto dodać, że po nowelizacji Ustawy o księgach wieczystych i hipotece wniosek taki można złożyć przez internet.

 

2. Dodatkowe informacje szczegółowe

Wszystkie dodatkowe informacje w umowie kupna/sprzedaży powinny zostać uwzglęnione, choćby dlatego, że ułatwiają współpracę stronom transakcji. W tym punkcie należy pamiętać w szczególności:

 

• o oświadczeniu, w którym znajdzie się informacja o dacie wydania nieruchomości;

• o podaniu numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata;

• o określeniu w jaki sposób zostanie dokonana wpłata, np. w trzech równych ratach w odstępie miesiąca;

• o sprawdzeniu stanu zadłużenia nieruchomości i innych obciążeniach na nieruchomości, informacje tego typu można znaleźć w IV rozdziale księgi wieczystej.

 

Należy pamiętać, że umowa kupna/sprzedaży nie może zawierać klauzuli o jej nieważności w przypadku, gdy kwota sprzedaży nie została uiszczona. Taki zapis został określony przez UOKiK jako klauzula niedozwolona.

 

3. Oświadczenia stron umowy

Są to bardzo ważne elementy każdej z umów kupna/sprzedaży nieruchomości. Oświadczenie stron, aby było ważne, musi być zrozumiałe. Oznacza to, że skutek prawny, jaki chciały wywołać strony swoim oświadczeniem, musi się dać łatwo odczytać. Spośród oświadczeń właściwych dla umów kupna/sprzedaży należy wymienić oświadczenie o tym, że:

 

• nikt nie jest zameldowany w nieruchomości;

• nieruchomość jest wolna od obciążeń osób trzecich;

• wszystkie opłaty związane z jej eksploatacją zostały uiszczone;

• nieruchomość jest w posiadaniu sprzedawcy i nie była przedmiotem innych umów;

• nie toczy się postępowanie administracyjne związane z kupowaną nieruchomością;

• informacje znajdujące o nieruchomości znajdujące się w księdze wieczystej nie uległy zmianie od czasu wydania przez sąd jej odpisu.

 

Wiele portali nieruchomości oferuje darmowe szablony umów kupna/sprzedaży nieruchomości, z których warto korzystać. Niemniej jednak należy zawsze skonsultować ich treść ze specjalistą, by uniknąć błędów i nieporozumień.

 

Mateusz Kozłowicz

 

 

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

329 000 PLN

Kraków

44.00 m2

3 800 000 PLN

Szczecin - Chojna - Rurka

250000.00 m2

690 000 PLN

Powidz

210.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ubezpieczenie mieszkania – o czym warto wiedzieć?

Zalanie, pożar, wichura czy kradzież – te wszystkie niebezpieczeństwa mogą dotknąć naszą nieruchomość. Sposobem na uniknięcie niebezpieczeństw jest dobre ubezpieczenie. ...

Czytaj dalej »