Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

Zaliczka czy zadatek – co wybrać?


Porady

2013-07-07

Kupując nieruchomość i podpisując umowę przedwstępną często trzeba się liczyć z dokonaniem przedpłaty. To, czy wpłacone pieniądze są zadatkiem czy też zaliczką, ma ogromne znaczenie w momencie, gdy do transakcji ostatecznie nie dojdzie.

 

Zadatek

Jeśli umowa została sfinalizowana, zadatek zaliczany jest na poczet świadczenia strony, która go dała (art. 394 §2 kc). Wysokość zadatku (i zaliczki) nie została określona w przepisach prawa. Kwestia ta pozostawiona została woli stron, zgodnie z zasadą swobody umów. Jednakże, wysokość zadatku (zaliczki) musi się mieścić w granicach zwyczajowo przyjętych. W praktyce – w przypadku np. kupna mieszkania c będzie to ok. 10 proc.

 

Jeśli natomiast do wykonania umowy nie doszło, losy zadatku regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 394. § 1. w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

W praktyce oznacza to, że jeśli kupujący nie podpisze umowy sprzedaży z własnej winy, niedoszły sprzedawca może zadatek zatrzymać. Jeśli jednak to sprzedający odstąpi od umowy, wówczas zobowiązany będzie zwrócić kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

 

Zaliczka

Instytucja zaliczki nie została wprost uregulowana w Kodeksie cywilnym ani w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wynika z ogólnych przepisów o wykonywaniu wzajemnych umów. Jednakże, jej funkcja jest inna niż funkcja zadatku, gdzie wpłacone pieniądze mają charakter zabezpieczenia i odszkodowania w przypadku, gdy do umowy nie dojdzie. Do zaliczki nie stosuje się bowiem zasad, dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości. W przypadku zawarcia umowy zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży. W przypadku, kiedy umowa nie dochodzi do skutku zaliczka jest zwracana.

 

Co lepsze?

Zaliczka – w przeciwieństwie do zadatku – nie zabezpiecza interesów stron w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy. Jeśli więc zarówno kupujący/sprzedający jest zdecydowany, korzystniej będzie przekazać pieniądze w formie zadatku. O tym, czy kwota wręczona drugiej stronie umowy jest zadatkiem, czy zaliczką decydują strony tej umowy.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

329 000 PLN

Kraków

44.00 m2

1 990 000 PLN

powiat olsztyński

812.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Co to jest kaucja gwarancyjna?

Wynajmując nieruchomość właściciel ma nadzieję, że najemca będzie terminowo uiszczał czynsz oraz że będzie należycie o nią dbał i nie pozostawi jej w niepogorszonym stanie. ...

Czytaj dalej »