Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

199 000 PLN

Kraków

21.00 m2

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

Czy w przyszłym roku powrócą kasy oszczędnościowo-budowlane?


Polska

2013-09-09

Ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych powstała w 1997 roku. Żadna kasa nie została wówczas uruchomiona, a projekt umarł na 13 lat.

 

Pomysł na powołanie do życia kas powrócił ponownie w 2010 roku. Niestety również wtedy nie udało się wprowadzić Ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

 

Powodem - podobnie jak poprzednio - był brak przepisów wykonawczych. Uruchomienie kas było problemem również ze względu na funkcjonujący program Rodzina na Swoim, który w znacznym stopniu obciążał budżet państwa.

 

Podejście trzecie

W drugim kwartale tego roku posłowie SLD ponownie wnieśli do sejmu projekt ustawy o kasach. Gdyby udało się uporać ze wszystkimi trudnościami, to jest duże prawdopodobieństwo, że kasy zaczną funkcjonować już od początku przyszłego roku.

 

Byłby to już trzeci – po Mieszkaniu dla Młodych i Funduszu Mieszkań na Wynajem – sposób na wspieranie mieszkalnictwa w Polsce. Znacznie jednak różniący się od wymienionych, ponieważ polegałby na wspieraniu gromadzenia oszczędności przez obywateli.

 

Jak będę działały kasy?
Z kasy będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które będę przelewały oszczędności na specjalny rachunek. Państwo będzie zaś rokrocznie wpłacało na rachunek takiej osoby 20 proc. wartości zgromadzonych oszczędności. Maksymalną kwotą, do jakiej będą dodawane odsetki będzie 12 tys. złotych. W projekcie ustawy z 2010 roku mowa była o 18 tys. złotych.

 

Otrzymana premia zwolniona będzie z podatku dochodowego, co jest dodatkowym atutem dla benefcjentów. Możliwe to będzie jednak dopiero po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Na co można uzyskać dopłatę w kasie?
Oprócz kupna mieszkania, pieniądze gromadzone w kasach będę mogły być przeznaczone również na inne cele:

 

• na uzbrojenie działki budowlanej pod budowę domu;
• na spłatę kredytu zaciągniętego po wejściu w życie ustawy;
• na uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego;
• no nabycie własności, a także udziału we współwłasności gruntu, który przeznaczony będzie pod budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
• na odpłatne nabycie, budowę, odbudowę, remont, modernizację, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego (wyklucza się przeznaczenie pieniędzy na bieżącą konserwację mieszkania);
• na wniesienie przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnię prawa własności lokalu mieszkalnego na jej członka.

 

Zalety kas i szanse na powodzenie
Kasy oszczędnościowo-budowlane to bardzo wydolny system docelowego oszczędzania i tworzenia prywatnego kapitału z myślą o realizacji potrzeb mieszkaniowych obywateli. Sprawdza się w Niemczech, którzy są ich pomysłodawcami, a także w Czechach czy w Chorwacji.

 

Ich niewątpliwą zaletą jest to, że uczą obywateli oszczędzania, a nie tylko wyciągania ręki po państwowe pieniądze. Dodatkowo:

 

• mogą się przyczynić do stabilizacji cen mieszkań;
• eliminują do minimum zadłużenie obywatel, którzy mogą zgromadzić w takich kasach nawet kilkadziesiąt procent potrzebnego kapitału, a zatem działają antyinflcyjnie;
• przyczyniają się do poprawienia koniunktury w różnych gałęziach gospodarki, ponieważ beneficjent może płacić przedsiębiorstwom realnie posiadanymi pieniędzmi, których nie musi kupować.

 

Kasy są stabilnym i wydolnym sposobem finansowania mieszkalnictwa. Odpływ pieniędzy z budżetu jest rekompensowany przez wpłaty osób, które założyły rachunek. Zapewnia to stabilność tej formie inwestowania i pozwala realizować politykę mieszkaniową w długim okresie bez jednorazowego odpływu dużych pieniędzy z budżetu państwa.

 

Mateusz Kozłowicz

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

2 500 000 PLN

Bolesławiec

1214.00 m2

108 000 PLN

Wrocław

1801.00 m2

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Czy MdM obejmie rynek wtórny?

27 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji Infrastruktury i komisji Finansów Publicznych, na którym zdecydowano, że projekt programu Mieszkanie dla Młodych zostanie ...

Czytaj dalej »