Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

Ile dni potrzebuje deweloper, aby sprzedać mieszkanie?


Polska

2013-02-05

Spadek ceny mieszkań związany jest z licznymi mechanizmami gospodarczymi. W zeszłym roku, najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na rynek nieruchomości, był program rządowych dopłat do kredytów RnS, który zakończył się wraz z ostatnim dniem grudnia.

 

Nie wszystkim udało się skorzystać z programu RnS. Ci, którzy się pospieszyli i wykorzystali ostatnie dni ub. r. na kupno mieszkania przyczynili się do wzrostu sprzedaży, a co za tym idzie, skrócenia średniego czasu wyprzedaży oferty deweloperów. Wyraźnie pokazują to dane o sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce zaprezentowane przez REAS. Cykliczne raporty firmy publikowane są na koniec każdego kwartału. Ich celem jest podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Firma REAS prezentuje w nich dane dla sześciu największych rynków (Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Poznań).

 

Niniejsze podsumowanie przygotowane zostało na podstawie raportów REAS. Przedstawiony został w nim średni czas wyprzedaży mieszkań przez deweloperów w 2012 r. w poszczególnych kwartałach i aglomeracjach. Na potrzeby opracowania przyjęto, że każdy miesiąc ma 30 dni. Czas wyprzedaży podano w dniach, a nie w kwartałach, jak ma to miejsce w raportach REAS.

 

Rozliczenie kwartalne

Jeżeli wziąć pod uwagę poszczególne kwartały, to daje się zauważyć duże wahania w przypadku czasu sprzedaży mieszkań. O ile pod koniec III kw. 2012 r. średni czas wyprzedaży dla sześciu omawianych aglomeracji wynosił 229 dni, o tyle już pod koniec IV kw. zmalał do 215 dni. Na koniec natomiast II kw. średnia sprzedaż trwała 237 dni, ale bez porównania najlepszy pod tym względem był I kw., kiedy na sprzedaż mieszkania potrzeba było tylko 213 dni.

 

Wraz ze zbliżającym się końcem roku klienci wykazywali większe zainteresowanie programem dopłat. I choć czas wyprzedaży oferty w IV kw. ub. r. był zdecydowanie krótszy niż w II i III kw., to i tak nie osiągnął takiego poziomu, jak w I kw., kiedy na wyprzedaż oferty deweloper czekał średnio niewiele ponad 210 dni. Dane na ten temat prezentuje poniższa grafika.

 

 

Najszybciej sprzedaje Trójmiasto

Średni czas wyprzedaży oferty mieszkań dla poszczególnych miast najkrótszy był w Trójmieście i wynosił 192 dni. Trochę dłużej na wyprzedaż oferty musieli czekać deweloperzy z Warszawy (201 dni) i Poznania (215 dni). Najdłużej na nowych właścicieli mieszkań czekali inwestorzy z Łodzi (228 dni), Wrocławia (236 dni) i Krakowa (261 dni). Różnica pomiędzy najkrótszym a najdłuższym średnim czasem wyprzedaży oferty wynosiła w zeszłym roku 69 dni. 

 

 

Kraków ciągle drożeje

Najbardziej interesująco prezentuje się grafika przedstawiająca czas wyprzedaży z uwzględnieniem poszczególnych miast i kwartałów. Najlepsze wyniki w zeszłym roku osiągnęło Trójmiasto, gdzie średni czas wyprzedaży oferty w I kw. wyniósł tylko 165 dni. W II kw. wzrósł do 213 dni, by potem utrzymać się już do końca roku na stałym poziomie (195 dni). Drugi i jednocześnie najbardziej zrównoważony wynik w kraju osiągnęła Warszawa. Czas wyprzedaży oferty w stolicy utrzymywał się na poziomie nieznacznie tylko przekraczającym 200 dni (w III kw. było to 216 dni). Najniższe wartości odnotowano w I kw., kiedy wyprzedaż oferty zajęła 198 dni, a także w IV kw., gdy potrzeba było tylko 201 dni.

 

 

Czas wyprzedaży oferty utrzymywał się na zbliżonym poziomie zarówno w Poznaniu, jak i Łodzi. Niski poziom osiągnął w I kw. (Poznań – 195 dni, Łódź – 228 dni), by następnie znacznie wzrosnąć w II kw. i systematycznie opadać do końca roku. Ostatecznie inwestor z Wrocławia pod koniec IV kw. wyprzedawał ofertę w ciągu 207 dni, a inwestor z Łodzi – 216 dni.

 

Z niezwykłą sytuacją, w kontekście pozostałych miast, mamy do czynienia we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska to jedyne miasto, w którym wyprzedaż oferty na koniec I kw. zajmowała 246 dni, czyli tyle samo co w Krakowie. Z tą jednak różnicą, że czas wyprzedaży wrocławskiej oferty wraz z końcem roku spadł o 45 dni i osiągnął poziom 201 dni. Tymczasem w Krakowie sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie. Stolica Małopolski to jedyne miasto w Polsce w 2012 r., w którym średni czas wyprzedaży na koniec poszczególnych kwartałów systematycznie rósł tak, że w III i IV kw. osiągnął poziom 267 dni. Jest to najwyższa średnia w skali kraju.

 

Zaprezentowane dane pozwalają zauważyć kilka prawidłowości. Po pierwsze, wyraźnie widać, że najkrócej mieszkania sprzedawały się w I kw. 2012 r. (Trójmiasto, Poznań i Warszawa). Było to spowodowane stale utrzymującą się koniunkturą z 2011 r. Następnie – w II kw. – zainteresowanie spadło, a co za tym idzie, średni czas wyprzedaży oferty znacznie się wydłużył (w Trójmieście nawet o 48 dni). Po drugie, skracający się czas wyprzedaży mieszkań w III, a zwłaszcza IV kw., spowodowany jest wygaszaniem programu rządowych dopłat. Co ciekawe, poziom wyprzedaży oferty z IV kw. i tak w wielu przypadkach był wyższy (Warszawa, Trójmiasto i Poznań) niż w I kw. Oznacza to, że pomimo zakończenia RnS i niepewnego startu nowego programu rządowych dopłat, rodziny nie decydowały się tak chętnie na zakup mieszkania, jak miało to miejsce jeszcze 12 miesięcy wcześniej. Powodem są również długofalowe zmiany gospodarcze, które trwale zmieniły rynek nieruchomości mieszkaniowych.

 

Mateusz Kozłowicz  

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

850 000 PLN

Szczecin-Chojna-Rurka

100000.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nieruchomości komercyjne – inwestycje w Polsce nabierają tempa

      Polska stała się atrakcyjnym rynkiem z możliwością dywersyfikacji ryzyka dla zagranicznych inwestorów. Napływ nowego kapitału sprawia, że to inwestycje ...

Czytaj dalej »