Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

329 000 PLN

Kraków

44.00 m2

176 000 PLN

Katowice

41.00 m2

[Polska] Jak zmieni się rynek nieruchomości rolnych po 1 maja 2016 roku?


Polska

2012-10-25

Przez okres 12 lat od przystąpienia Polski do UE, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu nabycia nieruchomości rolnej bądź leśnej muszą uzyskać zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z dniem 01.05.2016 r. kończy się tzw. okres przejściowy, tym samym zostaną zniesione ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej cudzoziemcom. Jak może wpłynąć ta nowa sytuacja na ceny nieruchomości rolnych?

 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), zmieniła się zasada dotycząca nabywania nieruchomości przez obywateli lub przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Przed akcesem do UE, zgodnie z ustawą, wymagano od cudzoziemca zainteresowanego zakupem nieruchomości w naszym kraju uzyskania zezwolenia ze strony MSWiA. Obecnie dany przepis nie ma zastosowania do obywateli oraz przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Jednak ustawa przewiduje wyjątek, który dotyczy nabywania gruntów rolnych i leśnych. W tym przypadku cudzoziemca obowiązuje uzyskanie zgody MSWiA. Należy nadmienić, że prawo sprzeciwu może zawsze wnieść Minister Obrony Narodowej bądź Minister Rolnictwa.

 

– Obowiązek uzyskania zezwolenia przy zakupie nieruchomości rolnej czy leśnej został ustanowiony na okres 12 lat od przyjęcia Polski do UE, czyli do 1 maja 2016 r. Po tym okresie zostanie definitywnie zniesiony i nastąpi pełne otwarcie rynku nieruchomości rolnych, jak również leśnych dla obywateli i przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej –  tłumaczy ekonomistka i specjalista europeistyki, Agata Rzepniewska.

 

Na uwagę zasługuję fakt, że w tzw. okresie przejściowym (do dn. 1 maja 2016 r.), w ściśle sprecyzowanych sytuacjach cudzoziemiec z EOG nie musi mieć zezwolenia MSWiA. Nie jest to wymagane, gdy obcokrajowiec ma zawartą umowę dzierżawy gruntu rolnego w określonym województwie i przez określony ustawowo czas, prowadzi na niej osobiście działalność rolniczą i zamieszkuje legalnie terytorium Polski. I tak spełniając dane wymogi np. w województwie dolnośląskim po upływie 7 lat od zawarcia umowy dzierżawy może nabyć nieruchomość rolną, zaś w województwie mazowieckim już po upływie 3 lat.

 

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej notuje się wzrost cen gruntów rolnych, jednak i tak ziemia rolna jest tańsza w porównaniu ze starymi krajami UE. – Ceny nieruchomości rolnych w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech nadal są wyraźnie droższe niż w Polsce. Największy wzrost cen ziemi rolnej nastąpił po wstąpieniu Polski do UE. Nadal utrzymuje się duży popyt. Ceny gruntów rolnych rosną, choć znacznie wolniej niż po akcesie Polski do UE – ocenia Rzepniewska.

 

Zniesienie ograniczeń w zakupie ziemi przez cudzoziemców może spowodować, że pojawi się więcej transakcji na rynku, jak również nastąpi wzrost cen gruntów rolnych. - Prognozowany wzrost uzależniony jest ściśle od koniunktury na świecie i sytuacji gospodarczej Polski. Sądzę również, że wówczas ceny ziemi nie zrównają się z tymi panującymi w starej Europie – dodaje.

 

Zniesienie ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych przez cudzoziemców nastąpi po 1 maja 2016 r. Cztery lata to wbrew pozorom długi okres, w trakcie którego podaż, popyt i ceny mogą ulec istotnym zmianom.

 

Anna Sotek

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

850 000 PLN

Sopot

90.15 m2

199 000 PLN

Kraków

21.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Gdyni

W dniach 1-2 września w Gdynia Arenie odbędzie się – pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka - kolejna edycja Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, ...

Czytaj dalej »