Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

3 800 000 PLN

Szczecin - Chojna - Rurka

250000.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

[Polska] Jak zmieni się rynek nieruchomości rolnych po 1 maja 2016 roku?


Polska

2012-10-25

Przez okres 12 lat od przystąpienia Polski do UE, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu nabycia nieruchomości rolnej bądź leśnej muszą uzyskać zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z dniem 01.05.2016 r. kończy się tzw. okres przejściowy, tym samym zostaną zniesione ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej cudzoziemcom. Jak może wpłynąć ta nowa sytuacja na ceny nieruchomości rolnych?

 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), zmieniła się zasada dotycząca nabywania nieruchomości przez obywateli lub przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Przed akcesem do UE, zgodnie z ustawą, wymagano od cudzoziemca zainteresowanego zakupem nieruchomości w naszym kraju uzyskania zezwolenia ze strony MSWiA. Obecnie dany przepis nie ma zastosowania do obywateli oraz przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Jednak ustawa przewiduje wyjątek, który dotyczy nabywania gruntów rolnych i leśnych. W tym przypadku cudzoziemca obowiązuje uzyskanie zgody MSWiA. Należy nadmienić, że prawo sprzeciwu może zawsze wnieść Minister Obrony Narodowej bądź Minister Rolnictwa.

 

– Obowiązek uzyskania zezwolenia przy zakupie nieruchomości rolnej czy leśnej został ustanowiony na okres 12 lat od przyjęcia Polski do UE, czyli do 1 maja 2016 r. Po tym okresie zostanie definitywnie zniesiony i nastąpi pełne otwarcie rynku nieruchomości rolnych, jak również leśnych dla obywateli i przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej –  tłumaczy ekonomistka i specjalista europeistyki, Agata Rzepniewska.

 

Na uwagę zasługuję fakt, że w tzw. okresie przejściowym (do dn. 1 maja 2016 r.), w ściśle sprecyzowanych sytuacjach cudzoziemiec z EOG nie musi mieć zezwolenia MSWiA. Nie jest to wymagane, gdy obcokrajowiec ma zawartą umowę dzierżawy gruntu rolnego w określonym województwie i przez określony ustawowo czas, prowadzi na niej osobiście działalność rolniczą i zamieszkuje legalnie terytorium Polski. I tak spełniając dane wymogi np. w województwie dolnośląskim po upływie 7 lat od zawarcia umowy dzierżawy może nabyć nieruchomość rolną, zaś w województwie mazowieckim już po upływie 3 lat.

 

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej notuje się wzrost cen gruntów rolnych, jednak i tak ziemia rolna jest tańsza w porównaniu ze starymi krajami UE. – Ceny nieruchomości rolnych w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech nadal są wyraźnie droższe niż w Polsce. Największy wzrost cen ziemi rolnej nastąpił po wstąpieniu Polski do UE. Nadal utrzymuje się duży popyt. Ceny gruntów rolnych rosną, choć znacznie wolniej niż po akcesie Polski do UE – ocenia Rzepniewska.

 

Zniesienie ograniczeń w zakupie ziemi przez cudzoziemców może spowodować, że pojawi się więcej transakcji na rynku, jak również nastąpi wzrost cen gruntów rolnych. - Prognozowany wzrost uzależniony jest ściśle od koniunktury na świecie i sytuacji gospodarczej Polski. Sądzę również, że wówczas ceny ziemi nie zrównają się z tymi panującymi w starej Europie – dodaje.

 

Zniesienie ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych przez cudzoziemców nastąpi po 1 maja 2016 r. Cztery lata to wbrew pozorom długi okres, w trakcie którego podaż, popyt i ceny mogą ulec istotnym zmianom.

 

Anna Sotek

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

5 500 000 PLN

Warszawa

362.00 m2

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Skarbowców 115 - miejsce dla Twojego biznesu

Odpowiednie otoczenie, komfortowe rozwiązania dla pracowników i bliskość kluczowych punktów – to elementy budujące sukces inwestycji komercyjnej. T Deweloper ...

Czytaj dalej »