Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

Zielone dachy – budowa i charakterystyka


Eksperci

2013-03-12

Najbardziej znanym przykładem zastosowania zielonego dachu w Polsce jest dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Coraz częściej jednak z rozwiązaniem tym spotkamy się w domach jednorodzinnych i obiektach biurowych. O tym, jakie warunki powinien spełniać nasz dach, aby zagospodarować go w zielony oraz na co zwrócić szczególną uwagę i jakich błędów unikać zakładając taki dach, zapytaliśmy Pawła Kożuchowskiego, właściciela firmy Laboratorium Dachów Zielonych.

 

PolishProperty.eu: "Dachy zielone", czyli jakie?

 

Paweł Kożuchowski: Dachy zielone są odzwierciedleniem naturalnych warunków glebowych. Ponieważ te warunki są różne, różne są także dachy zielone. Podstawowy podział to dachy jednowarstwowe i wielowarstwowe. Dachy jednowarstwowe są podobne do warunków spotykanych w górach, w których występuje roślinność kserofityczna. W tym przypadku występuje jedynie podłoże glebowe, a cały spływ wody odbywa się wewnątrz podłoża lub powierzchniowo. Dachy jednowarstwowe są rozwiązaniem najtańszym. Do ich wykonania wystarczy odpowiednio skomponowany substrat drenażowy, na którym przeżyją wyłącznie rośliny o małych wymaganiach i najbardziej odporne, czyli rozchodniki, zioła lub trawy sucholubne. Z kolei dachy wielowarstwowe możemy porównać do typowego profilu glebowego, w którym występują warstwy: wegetacyjna, filtracyjna i drenażowa. Taki sam układ występuje na dachu zielonym, wykonanym z materiałów spełniających te same role. Warstwa wegetacyjna w naturze to gleba, którą na dachu zielonym jest substrat, warstwa filtracyjna w naturze to piaski, a na dachu zielonym geowłókniny, natomiast warstwa wodonośna w naturze to ośrodek skalny, a na dachu zielonym drenaż z kruszyw lub specjalnych tłoczonych folii bądź mat kubełkowych. Przy zastosowaniu systemu wielowarstwowego możemy rozwiązać wszystkie problemy techniczne i zapewnić możliwość wegetacji wszystkim roślinom, włącznie z drzewami.

 

PP: Jakie warunki (wymagania techniczne) powinien spełniać dach, który chcemy zmienić w "zielony"?

 

PK: Podstawowym warunkiem jaki musi spełniać dach, na którym chcemy założyć dach zielony to szczelność pokrycia. Bez spełnienia tego warunku dach zielony przysporzy nam więcej szkody niż pożytku, ponieważ zaczną pojawiać się przecieki. Drugim istotnym kryterium jest możliwość obciążenia dachu dodatkowym ciężarem. Ponieważ technologie dachów zielonych pozwalają na wykonywanie dachów lekkich (od 50 kg/m kw.), prawie wszystkie dachy można zazielenić. Oczywiście takie lekkie dachy to wyłącznie dachy ekstensywne, nieużytkowe. W przypadku użytkowych dachów intensywnych, zwanych ogrodami dachowymi, waga 1 m kw. wzrasta do 300 i więcej kg/m kw. Kolejnym kryterium jest spadek dachu. Dachy zielone można wykonywać na całkowicie bezspadkowych powierzchniach, aż do nachylenia połaci 45˚. Wszystkie kluczowe kwestie związane ze spadkami rozwiązują różne technologie wykonania. W przypadku spadków większych niż 45˚ trzeba myśleć raczej już o zielonych ścianach.

 

PP: Czy są ograniczenia związane z minimalną powierzchnią, na której możemy założyć "zielony dach"?

 

PK: Dach zielony możemy założyć praktycznie na każdej powierzchni – nie ma żadnych technicznych ograniczeń, co do jej minimalnej wielkości. Niemniej w sensie formalnym, gdybyśmy chcieli zaliczyć powierzchnię dachu zielonego do bilansu powierzchni biologicznie czynnej, to zgodnie z polskim prawem, możemy to zrobić pod warunkiem, że powierzchnia dachu zielonego wynosi co najmniej 10 m kw. A zatem, każdy dach o powierzchni większej niż 10 m kw. możemy zaliczyć w 50 proc. jako kompensację terenu biologicznie czynnego, zajętego pod inwestycję. Jest to o tyle ważne, że wartość kompensacyjna, w kontekście obowiązku odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej, ma proste przełożenie na ekonomię (z uwagi na rosnące ceny działek budowlanych w miastach) i ma niebagatelne znaczenie dla kosztów inwestycji budowlanych.

 

PP: Jakiego rodzaju podłoża używa się?

 

PK: Na dachach zielonych należy stosować specjalistyczne podłoża glebowe, tzw. substraty dachowe, które są mieszanką substancji mineralnych i organicznych. Substrat jest najważniejszą warstwą techniczną dachu zielonego, ponieważ jego jakość warunkuje rozwój roślinności stanowiącej zwieńczenie całego projektu. Substrat jest podstawowym i najważniejszym magazynem wody dla roślin, a jego parametry chemiczne powinny być dostosowane do wymagań planowanych nasadzeń.

 

Substrat dachowy powinien równoważyć przeciwstawne cechy  wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości, co umożliwia mieszanka kruszyw nasiąkliwych o dużych frakcjach, bez dodatków drobnego piasku i iłów (aby zapobiec zamulaniu geowłóknin filtracyjnych). Niezwykle istotną cechą substratu jest ilość i rodzaj składników organicznych, stanowiących zasoby pokarmowe dla roślin. W substratach do dachów intensywnych ilość materii organicznej nie powinna przekraczać 90 kg/m3, natomiast w przypadku substratów do dachów ekstensywnych nie powinno być jej więcej niż 60 kg/m3. Ponieważ maksymalna miąższość substratu nie powinna przekraczać 35 cm, w przypadku konieczności tworzenia grubszych warstw należy stosować tzw. substraty wypełniające, czyli podłoża całkowicie mineralne, które zapobiegają procesom beztlenowym (sprzyjającym rozwojowi pleśni i grzybów).

 

Substraty dachowe podlegają rygorom ustawy o nawozach i nawożeniu, jak również wymagają pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, które wydawane jest przez Ministra Rolnictwa. Powinny spełniać wymagania jakościowe i nie mogą zawierać zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości określone w przepisach. Podobnie jak w przypadku pozostałych warstw technicznych dachu zielonego, substraty powinny ponadto spełniać wytyczne określone przez niemiecki FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), które stanowią punkt odniesienia w większości krajów Europy i świata.

 

PP:Czy na dachach zielonych możemy zastosować dowolne gatunki roślin?

 

PK: Praktycznie możemy zastosować dowolną roślinność, ale trzeba pamiętać, że dach zielony jest konkretnym siedliskiem stworzonym przez człowieka. W związku z tym nie powinno się mieszać gatunków o różnych wymaganiach. Możemy tworzyć siedlisko bardzo mokre, a wręcz bagienne, kiedy dach zielony na stałe zalejemy wodą. Możemy tworzyć siedliska bardzo suche, czyli dachy ekstensywne. Możemy wreszcie tworzyć siedliska umiarkowane, czyli dachy wielowarstwowe intensywne, na których możemy posadzić praktycznie wszystko. W trakcie projektowania należy starać się dobierać gatunki o podobnych wymaganiach glebowych. Bardzo często w projektach mieszane są rośliny kwasolubne z preferującymi środowisko zasadowe. Ponieważ substraty są zazwyczaj neutralne lub zasadowe, rośliny kwasolubne nie będą czuły się na nich korzystnie. Możliwe jest ich stosowanie, jednak wówczas należy zwrócić szczególną uwagę na dostarczenie odpowiednio kwaśnego substratu.

 

PP: Jak Pan wspomniał wcześniej, dach spadzisty również możemy zamienić w zielony dach. Jakiej technologii to wymaga?

 

PK: Dachy skośne są bardzo popularne na północy Europy, gdzie były wykonywane od stuleci i widok dachu pokrytego trawą nikogo nie dziwi. W przypadku dachów skośnych niezbędne jest wykonanie hydroizolacji w taki sposób, aby nie zsuwała się pod ciężarem warstwy wegetacyjnej. Musi być ona całkowicie przyklejona lub przymocowana do podłoża. Są dwie podstawowe technologie ich wykonywania. Pierwszą technologią jest oparcie ciężaru dachu zielonego na konstrukcji oporowej umiejscowionej w pasie nadrynnowym. Taka konstrukcja wykonywana jest najczęściej w postaci belki i musi umożliwiać przepływ wody do rynien. Drugą technologią jest podwieszenie ciężaru dachu na szczycie lub kalenicy. Podwieszenie odbywa się najczęściej przy pomocy siatek lub lin, na których zamontowane są poprzeczne belki zabezpieczające przed zsuwaniem się warstw dachu zielonego. W tym przypadku również należy wykonać zabezpieczenie w pasie nadrynnowym, ale nie musi być ono tak mocne, ponieważ nie przenosi ciężarów. W przypadku dachów skośnych należy pamiętać o tym, żeby ograniczać ilość warstw technicznych z uwagi na poślizg. Stąd dachy skośne są zawsze dachami jednowarstwowymi, czyli rozwiązaniami, w których przepływ wody odbywa się wyłącznie w substracie i bez dodatkowych warstw drenażowych. Ważne jest ponadto zabezpieczenie dachu przed spływem powierzchniowym, który może wymywać substrat. W tym celu na substracie układa się specjalne maty lub siatki antyerozyjne.

 

PP: Jeśli zdecydujemy się na tego typu inwestycję, czego należy unikać, jakie są najczęściej popełniane błędy?

 

PK: Przed wykonaniem dachu zielonego należy zadać sobie kilka kluczowych pytań. Podstawowe pytanie – po co nam "zielony dach"? Indywidualnych powodów jest wiele, wiele jest także możliwości ich zrealizowania. Celem dachu zielonego może być konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej, zapewnienie użyteczności dla mieszkańców, gromadzenie bądź opóźnianie spływu wody opadowej, dodatkowa izolacja termiczna, dodatkowa izolacja akustyczna, skuteczne zabezpieczenie mechaniczne dachu, szeroko rozumiana ekologia, aspekty wizerunkowe i estetyczne, itp. Dopiero, gdy odpowiemy sobie na to podstawowe pytanie, możemy szukać technologii, która będzie optymalna ekonomicznie. Druga kwestia to pielęgnacja dachu zielonego, która zawsze jest dodatkowym kosztem zależnym od wybranej technologii.

 

Najczęściej popełniane błędy to:

 brak precyzyjnego określenia celów dachu zielonego

 wadliwie wykonany projekt dachu zielonego

 niedoszacowanie kosztów wykonania

 wadliwie wykonana hydroizolacja

 nieprzemyślane stosowanie materiałów zamiennych

 brak właściwej pielęgnacji

 

Dach zielony jest inwestycją długofalową, dlatego na etapie projektowania i wykonania należy dołożyć wszelkich starań, aby z jego założenia inwestor mógł cieszyć się przez wiele, wiele lat.

 

PP: Dziękuję za rozmowę.

 

Anna Sotek

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ocena zdolności kredytowej

W większości przypadków kupno nieruchomości wymaga zaciągnięcia kredytu. O tym, jaki wysoki będzie to kredyt decyduje bank. Na pytania związane ze zdolnością kredytową ...

Czytaj dalej »