Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

"Kupujcie ziemię, już jej nie produkują"


Eksperci

2012-12-04

Przytoczone w tytule słowa Marka Twaina mogą posłużyć za opis zasobów ziemi Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodatkowo, od 1 maja 2016 r. ziemię rolną w Polsce będą mogli kupować także cudzoziemcy. O zasadach nabywania nieruchomości w Polsce przed i po 2016 r., a także o perspektywach rynku nieruchomości rolnych opowiada Waldemar Sekulski, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

 

PolishProperty.eu: Jak obecnie jest uregulowana kwestia nabywania nieruchomości (nie tylko rolnych) w Polsce przez cudzoziemców?

 

Waldemar Sekulski: W Polsce kwestię nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z 24 marca 1920 r. Oczywiście była ona nowelizowana, a w ostatnich latach, bardzo zliberalizowana. Liberalizacja, o której wspomniałem związana jest z dostosowaniem prawa polskiego do prawa wspólnoty europejskiej.

 

PP: Jakie warunki musi obecnie spełnić cudzoziemiec, aby nabyć w Polsce nieruchomość rolną lub leśną?

 

WS: Cudzoziemcy z krajów z poza Unii Europejskiej (np. USA) muszą ubiegać się o zezwolenie na nabycie nieruchomości praktycznie w każdym przypadku (poza listą wyjątków wskazanych w ustawie). Dla obywateli UE, EOG - Islandia, Norwegia, Lichtenstein oraz Konfederacji Szwajcarskiej, po akcesji unijnej w zasadzie ograniczenie to dotyczy tylko nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz nieruchomości rolnych i leśnych.  Również i od tej zasady są liczne odstępstwa w stosunku do obywateli EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, jak choćby kupno ziemi, która wcześniej była dzierżawiona odpowiednio długo przez kupującego (3- lub 7-letnia dzierżawa w zależności od województw, w jakich znajduje się dana nieruchomość), czy dla obywateli EOG, którzy dzierżawioną  nieruchomość uprawiali, prowadzili na dzierżawionej nieruchomości działalność  rolniczą osobiście  i zamieszkiwali na terenie RP. Przykładowo, dla województwa pomorskiego czy zachodniopomorskiego po upływie 7 lat od podpisania umowy dzierżawnej z tzw. datą pewną można nabyć nieruchomość bez zezwolenia. Natomiast w województwach lubuskim czy mazowieckim - już po upływie lat trzech. 

 

Właścicielem nieruchomość rolnej lub leśnej można stać się również poprzez dziedziczenie ustawowe, bowiem do dziedziczenia ustawowego nie stosuje się ograniczeń zawartych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (obowiązek uzyskania zezwolenia pojawi się jednak w przypadku dziedziczenia testamentowego przez cudzoziemców nie należących do spadkobierców ustawowych).   Sposobem na nabycie nieruchomości rolnych lub leśnych jest też nabycie czy objęcie udziałów w spółce mającej swoją siedzibę na terenie RP, która jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem takich nieruchomości. Nabycie takich akcji czy udziałów również nie wymaga zezwolenia.

 

PP: Co zmieni się w tej kwestii po 2016 r.?

 

WS: W maju 2016 roku minie dwunastoletni okres przejściowy, po którym – w stosunku do obywateli EOG i KS - przestaną obowiązywać  ograniczenia, o których mówiliśmy. W związku z czym, obywatele tych państw będą mogli nabywać nieruchomości bez ograniczeń - również rolne i leśne.

 

PP: Jakie działki będą się cieszyć największą popularnością po 2016 r.?

 

WS: Myślę, że największym powodzeniem będą się cieszyć nieruchomości duże, kilkuset hektarowe, położone w dużych, zwartych kompleksach o płaskich powierzchniach (dające się łatwo obrabiać dużym i nowoczesnym sprzętem rolniczym), generujące duże dochody (również z dopłat bezpośrednich). Już teraz można zaobserwować wzrost zainteresowania takimi nieruchomościami. Ale nie wykluczam również, że dużym powodzeniem będą się cieszyć kilku- czy kilkunastohektarowe gospodarstwa rolne, jakie często spotykamy w takich krajach takich jak Holandia, gdzie rolnicy potrafią doskonale zagospodarować nawet bardzo małe areały a gdzie ceny gruntów są znacznie wyższe niż w Polsce.

 

PP: Ile obecnie kosztuje średnio hektar państwowych gruntów rolnych i czy przewiduje Pan duży wzrost cen w związku ze zmianami, które nas czekają?

 

WS: Obecnie hektar takich gruntów kosztuje ok. 20 000zł. W 2011 r. ANR sprzedawała ziemię średnio po ok. 17000 zł / ha, a w 2010 r. nieco powyżej 15 000zł / ha.  Wyraźnie widać więc tendencję wzrostową cen roli. Trudno jest przewidzieć jak duży wzrost będzie nas czekał po 2016 r. Myślę jednak, iż z uwagi na fakt, że po 1 maja tegoż roku (czyli po 12 latach od akcesji)obywatele EOG i KS,  jak wcześniej wspomnieliśmy, bez ograniczeń będą mogli nabywać nieruchomości rolne, to musi to skutkować wzrostem cen  tychże nieruchomości, choćby z uwagi  na zwiększenie ilości potencjalnych nabywców z silniejszym  portfelem. Należy również wziąć pod uwagę coraz mniejszą ilość dostępnej ziemi w ANR - obecnie Agencja ma znacznie mniej niż 2 mln hektarów ziemi.  Rocznie sprzedaje ok. 110 tys. ha. Oznacza to, że do 2016 r. zmniejszy się ilość oferowanych przez ANR gruntów a zmniejszenie podaży ziemi rolnej na rynku pierwotnym również powinno wpłynąć na wzrost cen nieruchomości rolnych. Warto tu przytoczyć słowa Marka Twaina by "kupować ziemię, bo już jej nie produkują". Dlatego sądzę, że teraz warto inwestować w kupno ziemi rolnej, bo nie musimy jeszcze konkurować z bogatymi obywatelami  UE. Dzisiejsi inwestorzy będą mogli liczyć na - oby jak największy dla nich - wzrost cen właśnie po 2016 r.

 

PP: Dziękuję za rozmowę.

 

Jakub Jastrzębski 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ocena zdolności kredytowej

W większości przypadków kupno nieruchomości wymaga zaciągnięcia kredytu. O tym, jaki wysoki będzie to kredyt decyduje bank. Na pytania związane ze zdolnością kredytową ...

Czytaj dalej »